Quo vadis, bibliotēka?

 

2019. gada 13. novembrī notika Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 25 gadu jubilejas konference.

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas dibināta 1994. gadā, piedaloties 10 bibliotēkām.

Asociācijas dibināšanas mērķis bija kopīgiem spēkiem uzlabot un virzīt uz priekšu akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku darbu, lai veicinātu Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un tautsaimniecības optimālu apgādi ar informāciju, ar to saprotot gan tradicionālo drukāto, gan elektronisko informāciju.

Šobrīd Asociācijas biedri ir 25 Latvijas augstskolu un speciālās bibliotēkas.

Konferences dalībniekus uzrunāja LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Konferences dalībnieku nedalītu uzmanību izpelnījās Dānijas zinātnisko bibliotēku asociācijas prezidents, Dienviddānijas universitātes bibliotēkas direktors Bertil F. Dorch (University of Southern Denmark, Ph.D.; President, The Danish Research Library Association).

Pieredzē dalījās Baltijas valstu bibliotēku pārstāvji – Meile Kretaviciene pastāstīja par Lietuvas akadēmisko bibliotēku pakalpojumiem, to darbību un problēmām. Savukārt Marika Meltsas – par pētniecības resursu vadīšanu un koordinēšanu Igaunijā.

Konferences otrajā sesijā Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore Ināra Aploka atskatījās uz LATABA dibināšanas vēsturi un katras asociācijas bibliotēkas sasniegumiem un paveikto. RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Ivars Svilāns dalījās ar savu redzējumu par izglītības sistēmas un bibliotēku darbību nākotnē. Par akadēmisko bibliotēku koordināciju Baltijas valstīs un vēl neizmantoto e-resursu abonēšanas iespējām referēja LNB Krājuma attīstības vadītāja Aivija Everte.

Nobeigumā LATABA līdzdibinātājs, LU Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Edvīns Karnītis vadīja diskusiju par digitālo transformāciju bibliotēkā.

 

Šeit pieejama konferences programma (aktualizēta 13.11.2019.).

 

Šeit pieejama fotogalerija no konferences.

 

Konferenci atbalsta Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes Augstskola.

      

Vidzemes Augstskolas bibliotēka