2022. gads

2022. gada 20. oktobris, LATABA tīmekļseminārs “Akadēmiskā bibliotēka – palīgs zinātniskās pētniecības procesā”

Saite uz semināra ierakstu Zoom vidē 
Paveiktais un aktuālais Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijā 2021.–2027. gadam

Edvards Francis Kuks, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts

LNB un LATABA sadarbības projekts akadēmisko bibliotēku darbinieku profesionālajai pilnveidei

Agnese Pašāne, LNB Kompetenču attīstības centra vadītāja

Zinātnieka kompetences zinātnes komunikācijas un snieguma vērtēšanas kontekstā

Eduards Baķis, LU Ķīmijas fakultātes pētnieks

Zinātniskās darbības snieguma vērtēšanas aspekti: bibliometrija

Elza Vecpuise, RTU Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļa, datu analītiķe un bibliometre

Zinātniskā raksta apstrādes izmaksas. Vai var būt lētāk un kā? (Article processing charge – APC. Can it be cheaper and how?)
Biljana Kosanovic, Belgradas Universitātes Zinātnes un studiju IT atbalsta departamenta vadītāja, OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve Serbijā
ERASMUS+ projekts “LibOCS” amatierzinātnei: pētnieku, iedzīvotāju un bibliotēku sadarbības veicinātājs
Gita Rozenberga, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre, LibOCS projekta vadītāja Latvijā
Atvērtās zinātnes pieredze Zviedrijā un Somijā

Jānis Kreicbergs, LNB Digitālās attīstības departamenta Atvērtās zinātnes atbalsta vadītājs

Civiliedzīvotāju rīcība krīzes un kara laikā

Vitālijs Šlendins, NBS atvaļināts majors