Pievienojies mums

Biedrībā var iestāties jebkura augstskolas un speciālā bibliotēka, kam pieņemami biedrības mērķi un ir gatavība darboties šo mērķu sasniegšanai. Neatkarīgas institūcijas iesniegums brīvā formā, ko parakstijusi institūcijas vadība, jāadresē valdei.

Valde pieteicēja lūgumu izskata divu nedēļu laikā. Valdes lēmumu apstiprina biedru sapulce.

Biedru naudas maksa ir 215 EUR gadā.