Par mums

 

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA) ir dibināta 1994. gada 11. oktobrī, piedaloties 10 bibliotēkām. 20 gadu laikā tā izveidojusies par spēcīgu organizāciju un aptver visas lielākās Latvijas akadēmiskās un speciālās bibliotēkās – kopskaitā 25.

 

LATABA darbības mērķi ietver:

  • veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību;
  • veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi;
  • saliedēt biedrības sastāvā esošās augstskolas un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi.

LATABA nodrošina biedru interešu pārstāvniecību LR Izglītības un Zinātnes Ministrijas darba grupās un stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā, organizē savstarpējās pieredzes apmaiņas, kvalifikācijas celšanas un informatīvos pasākumus.