2017. gads

2017. gada maijs, LATABA sapulces – semināra materiāli


office_ppt
LATABA valdes darba plāns 2017. – 2018. gadiem
Ilona Kauce, LATABA

office_ppt
LATABA biedru skaits un jaunu biedru piesaistes iespējas
Kristīne Robežniece, LATABA

office_ppt
Bibliotekāra kompetenču loma studiju un pētniecības veicināšanā
Gita Rozenberga, LU

office_ppt
Medicīnas informācijas speciālistu profesionālās kompetences
Inga Znotiņa, RSU

office_ppt
RSU bibliotēkas jaunais Brīvpieejas abonements,
praktiskā pieredze no lietotāju apkalpošanas skatupunkta
Inga Batare, RSU

office_ppt
Sadarbība ar mācībspēkiem RSU bibliotēkā
Ilze Vītola, RSU
oficina_pdf Bibliotēku tehnoloģiskās sistēmas: pēdējie risinājumi 2017
Algis Mikoliūnas, UAB „ATEA“

 

2017. gada LATABA kopsapulces materiāli

oficina_pdf Akadēmiskais bibliotekārs – grāmatu sargs vai informācijas pārvaldnieks?
Bibliotekāra darbs no studējošo un bibliotekāru skatu punkta
Ilona Kauce, RSU
office_ppt LATABA valdes darbs 2016. gadā
Inese Taurīte, Ilona Kauce, LATABA 
oficina_pdf Uz lietotāju orientētas bibliotēkas telpas
Jolanta Ivanova, Sarmīte Krauze, RTU