Vēsture

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas dibināšana notika 1994. gadā. Lūk, ko par tā laika notikumiem atceras Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktore Aija Janbicka-Vība:

„Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas dibināšanas paši pirmsākumi ir saistīti ar divu Latvijas lielāko augstskolu toreizējiem rektoriem – LU rektoru Juri Zaķi un RTU rektoru Egonu Lavendeli un viņu augstskolu bibliotēkām.

Galvenais mērķis, dibinot Asociāciju, bija kopīgiem spēkiem uzlabot un virzīt uz priekšu akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku darbu, lai veicinātu Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un tautsaimniecības optimālu apgādi ar informāciju, saprotot ar to gan tradicionālo drukāto, gan elektronisko informāciju.

Asociācijas dibināšanas sēde notika 1994. gada septembrī RTU Zinātniskajā bibliotēkā, kurā vispirms pieņēma un apstiprināja Asociācijas statūtus. Lai nodibinātu asociāciju un reģistrētu to kā sabiedrisku organizāciju, bija vajadzīgas vismaz 10 bibliotēkas. Asociācijas dibināšanā piedalījās šādas bibliotēkas:

  1. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes bibliotēka, toreizējā direktore SOLOMEJA KUNDZIŅA.
  1. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, toreizējais direktors  EDVĪNS KARNĪTIS.
  1. Latvijas Ārpolitikas institūta bibliotēka, toreizējā vadītāja  MĀRĪTE SAVIČA.
  1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Fundamentālā bibliotēka, direktore ILONA DOBELNIECE.
  1. Latvijas Medicīnas akadēmijas bibliotēka, direktore  INĀRA LEJNIECE (tagad Aploka).
  1. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka, vadītāja  LAILA TĪĢERE.
  1. Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka, direktore AGNESE BUHOLTE.
  1. Latvijas Zinātniskā medicīnas bibliotēka, (tagad. nos.  V/A Latvijas medicīnas bibliotēka) toreizējā direktore RAISA KAZANKINA.
  1. Liepājas Pedagoģiskās augstskolas bibliotēka, toreizējā direktore DINA MĒTELE.
  1. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, direktore AIJA JANBICKA.

Tā paša gada 11. oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti Asociācijas statūti un līdz ar to arī Asociācija kā oficiāla sabiedriska organizācija. Asociācijas emblēmu logotipu izstrādāja Latvijas Mākslas akadēmiju tikko beigušais jaunais grafiķis Kaspars Lācis, ieliekot tajā ideju par bibliotēku saistību ar grāmatām, zināšanām kā Gaismas pili”.

 

oficina_pdf LATABA sākotne
Aija Janbicka, RTU ZB
oficina_pdf LATABA vēsture 1994-2017