2019. gads

2019. gada 13. novembris, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 25 gadu jubilejas conference “Quo vadis, bibliotēka?”

oficina_pdf Strategies for reseach libraries of the future
Bertil F. Dorch, Library Director, University of Southern Denmark, Ph.D. President, The Danish Research Library Association
oficina_pdf University Library Role in Research Output Management
Meile Kretaviciene, Head of the Library & Information Center, Lithuanian University of Health Science
oficina_pdf Mēs esam stipri savā dažādībā – LATABA bibliotēkas 2019. gadā
Ināra Aploka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku Padomes locekle
oficina_pdf Latvijas Nacionālā bibliotēka. 2019. Gada aktualitātes
Dzintra Mukāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore
oficina_pdf Augstskolas un bibliotēkas – kā grib mācīties millennium paaudze?
Ivars Svilāns, Rīgas Tehniskās universitātes Sabiedrisko attiecību departamenta direktors, Latvijas sabiedrisko attiecību profesionāļu asociācijas (LASAP) valdes priekšsēdētājs
oficina_pdf Akadēmisko bibliotēku sadarbība un koordinācija e-resursu abonēšanā – vēl neizmantotā iespēja?
Aivija Everte, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta Krājuma attīstības vadītāja
oficina_pdf Diskusija par digitālo transformāciju bibliotēkā
Edvīns Karnītis, LATABA līdzdibinātājs, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošais pētnieks

2019. gada 28. marts, LATABA seminārs un kopsapulce

oficina_pdf LATABA Vasaras skolas “Pasaules izzināšana mūsdienu zinātņu kontekstā” apmierinātības novērtējums
Inga Znotiņa, LATABA priekšsēdētāja
oficina_pdf Kultūras mantojuma digitalizācijas aktualitātes Latvijā
Jana Ķikāne, LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja

2019. gada 27. februāris, Seminārs “Bibliotekārs – palīgs pētniecībai: pakalpojumi atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes kontekstā”

oficina_pdf Atvērtās piekļuves (Open Access) un atvērtās zinātnes (Open Science) iniciatīva: ieskats
Gita Rozenberga, LU Bibliotēka, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
oficina_pdf Atvērtā piekļuve zinātniskās publicēšanās kontekstā
Gita Rozenberga, LU Bibliotēka, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
oficina_pdf Atvērtā licence Creative Commons: kas tas ir?
Aija Uzula, LU Bibliotēka, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests