Kontakti

Sazinies ar LATABA!

Adrese:
Paula Valdena 5
Rīga, LV-1048

Telefons:
63407696

 

E-pasts:
latabainfo@gmail.com

 

 

Rekvizīti:

Biedrība ‘Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija’

Reģ.Nr.: 40008008708

Jur. adrese: Paula Valdena 5, Rīga, LV-1048

Banka: SEB Latvijas Unibanka AS, Rīdzenes nodaļa

Konts: LV52UNLA0002200700270

Kods: UNLALV2X002