Aizvadīta LATABA biedru 2023. gada kopsapulce

2023. gada 23. martā tiešsaistē MS Teams platformā aizvadīta gadskārtējā LATABA biedru kopsapulce. Šāda ikgadēja tikšanās LATABA biedriem notiek katru gadu marta beigās, lai izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto, kā arī vienotos par veicamajām aktivitātēm jaunajā gadā.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts valdes priekšsēdētājas Marikas Kupčes ziņojums par paveikto 2022. gadā. Tam sekoja LATABA revidentes Ilonas Kauces ziņojums par LATABA 2022. gada finansiālo un saimniecisko darbību.

Biedri vienbalsīgi apstiprināja 2022. gada finanšu tāmi un diskutēja par 2023. gada budžeta projektu.

Būtisks darba kārtības jautājums bija revidenta vēlēšanas un šajā amatā uz 2023. gadu biedri vienbalsīgi ievēlēja Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas direktori Ligitu Gjortleri.

Vienlaikus kopsapulcē tika izskatīts Patentu valdes bibliotēkas iesniegums par izstāšanos no LATABA biedru rindām un pieņemts vienbalsīgs lēmums par to, izsakot pateicību Patentu valdes bibliotēkai par ilggadīgu darbošanos LATABA.

Sanāksmes noslēgumā valdes priekšsēdētāja Marika Kupče informēja par 2023.gada augustā plānoto Vasaras skolu un tajā paredzētajām aktivitātēm.

 

Informāciju sagatavoja
Marika Kupče
LATABA valdes priekšsēdētāja