2023. gads

2023.gada 23.-25. augusts, LATABA Vasaras skola “Darbinieku prasmes akadēmiskā bibliotēkā: emocionālās labbūtības un profesionālā snieguma stiprināšana” 

Emocionālā labbūtība

Ieva Vaine, Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante

Jaunie pētnieki un zinātniskā publicēšanās, vajadzības, problēmas, sadarbība

Antra Boča, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Atbalsts pētniecībā un digitālie pakalpojumi: Rīgas Stradiņa universitātes pieredze

Justīne Krūmiņa, Rīgas Stradiņa universitāte

Digitalizācija un pētniecība. Nepieciešamais atbalsts zinātniekiem

Justīne Krūmiņa, Rīgas Stradiņa universitāte

Dominējošās uzvedības tendences

Irina Strazdiņa, Liepājas Universitāte

Saskarsme, konfliktoloģija

Irina Strazdiņa, Liepājas Universitāte

Saskarsmes aktuāli aspekti

Irina Strazdiņa, Liepājas Universitāte

 

2023. gada 23. marts, LATABA kopsapulce

oficina_pdf LATABA pārskata ziņojums par 2022. gadu

Marika Kupče, LATABA priekšsēdētāja

Saite uz kopsapulci, pieejama Youtube