Atskats uz LATABA Kopsapulci 2019

2019. gada 28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās LATABA kopsapulce. Šāda asociācijas biedru kopā sanākšana notiek ik gadu marta beigās, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto, dalītos ar piedzīvoto un iezīmētu plānu jaunajam gadam.

Pasākuma pirmā daļa bija veltīta aktulitātēm akadēmiskajās bibliotēkās. Inga Znotiņa (LATABA valdes priekšsēdētāja) atklāja sapulci un sniedza ieskatu par LATABAS Vasaras skolas (2018) aptaujas rezultātiem, kas ļāva kavēties atmiņās par pagājušo vasaru un kopā pavadīto laiku. Tam sekoja Zanes Lindes (Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka) apskats par LATABA mājas lapau, tajā veiktajām izmaiņām un nākotnes plāniem kā to uzlabot. Tāpat Zane aizcināja visus iesaistīties lapas satura radīšanā daloties ar informāciju par aktuālajiem notikumiem vai noderīgām saitēm.

DSC_1321

Inga Znotiņa iepazīstina ar LATABA Vasaras skolas aptaujas rezultātiem. Foto: Zane Linde

Jana Ķikāne (Digitālā mantojuma centra vadītāja, LNB) pastāstīja par Kultūras mantojuma digitalizācijas aktualitātēm Latvijā. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Kultūras informācijas sistēmu centru un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju realizēja ERAF finansētu projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)”. Jana Ķikāne iepazīstināja ar paveikto darbu projekta pirmās kārtas laikā un aizcināja arī akadēmiskās bibliotēkas izmantot digitalizētos materiālus studiju, pētniecības vai citām vajadzībām. Tāpat tika iezīmētas arī projekta otrās kārtas vadlīnijas un plāni, kas paredzēti turpinot šo projektu. Īpaši svarīgs bibliotēku pārstāvjiem šķita digitalizēto materiālu pieejamības jautājums, tāpēc sarunas noslēgumā tika turpināta diskusija par autortiesībām un attālinātu pieeju šiem materiāliem.

DSC_1332

Jana Ķikāne iepazīstina ar kultūras mantojuma digitalizācijas aktualitātēm. Foto: Zane Linde

Lešeks Červinskis (Leszek Czerwinski), no Cambridge University Press sniedza prezentāciju “Uz pierādījumiem balstīta komplektēšana – visefektīvākais e-grāmatu iegādes modelis “(Evidence Based Acquisition (EBA) – the most efficient model of e-books acquisition). Savu stāstījumu Lešeks Červinskis iesāka ar īsu ieskatu par Cambridge University Press, to piedāvāto tēmu un materiālu apskati. Tad tika iepazīstināts ar uz pierādījumiem baltītas komplektēšanas metodi un tās izmantošanu e-grāmatu iegādei. Tās pamatā ir seši soļi. Pirmais solis ir piedāvājuma izpēte, lai izvēlētos piemērotāko piedāvājumu (kolekciju). Otrais solis ir depozīta iemaksa, pēc kuras bibliotēka iegūst izvēlēto piedāvājumu izmēģinājuma versijā noteiktā laika periodā. Šajā brīdī iegūtā pieeja ļaut skatīt un lejupielādēt visas izvēlētā piedāvājuma (kolekcijas) e-grāmatas, bez jebkādiem ierobežojumiem. Te nonākam pie trešā soļa, kas ir izmēginājuma periods. Cambridge University Press piedāvā 6 vai 12 mēnešu izmēģinājuma periodus. Nākamais solis tiek veikts pēc izvēlētā laika perioda beigām, kad iegūti statistikas rezultāti par e-grāmatu skatījumu un lejupielāžu skaitu. Iegūtie dati ļauj veikt rezultātu izvērtēšanu, lai izlemtu kuras grāmatas bibliotēka iegādātos tālākai lietošanai. Piektais solis ir izvēlēto grāmatu iegāde un turpmāka izmantošana. Lielākais ieguvums šīs metodes izmantošanai komplektēšanas porcesā ir iegūtie rezultāti, kas sniedz priekšstatu tieši par lietotāju vēlmēm un vajadzībām, un tieši balstoties uz iegūtiem rādītājiem var pamatot konkrēto e-grāmatu iegādi. Protams, iegādes laikā var pievērst uzmanību arī citiem faktoriem – izvēlēto grāmatu kvalitātei, lietderībai, studijām nepieciešamo grāmatu sarakstiem un citiem faktoriem.

Lešeka Červinska prezentācija un kafijas-sarunu pauzi atbalsta Kultūras informācijas sistēmu centrs programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros.

DSC_1337

Lešeks Červinskis (Leszek Czerwinski) iepazīstina ar Cambridge University Press e-grāmatu piedāvājumu. Foto: Zane Linde

Pasākuma otrā daļa bija veltīta LATABA aktuālajiem jautājumiem. Tās laikā tika diskutēts un lemts par izmaiņām LATABA statūtos, aplūkots LATABA darba pārskats. LATABA valdes priekšsēdētaja Inga Znotiņa sniedza ziņojumu par paveikto 2018. gadā, kam sekoja LATABA revidentes Edītes Jurjānes ziņojums. Līdz ar apstiprinošu balsojumu par Trasnporta un sakaru institūta bibliotēkas uzņemšanu asociācijā, tagad kopā esam 25 biedri. Diezgan zīmīgi, ka šajā jubilejas gadā, kad LATABA svin 25 gadu pastāvēšanas jubileju, mūsu pulku veido 25 bibliotēkas.

Tāpat svarīgs punkts darba plānā bija jaunās valdes vēlēšanas. Tā kā ir veiktas izmaiņas statūtos un vairs netiks pielietots rotācijas process valdes vēlēšanās, tad jebkuš varēja izvirzīt kandidātus jaunajai valdei, kas būtu bibliotēku direktori/vadītāji, viņu vietnieki vai pilnvarotā persona. Jaunā valde tika ievēlēta šādā sastāvā:

  • Inga Znotiņa, RSU Bibliotēka, LATABA priekšsēdētāja
  • Baiba Blumfelde, Ventspils augstskolas Bibliotēka
  • Ligita Gjortlere, Rīgas Juridiskās augstskolas Bibliotēka
  • Jolanta Ivanova, RTU Zinātniskā bibliotēka
  • Jānis Kreicbergs, Latvijas Nacionālā bibliotēka
  • Līga Krūmiņa, Liepājas universitātes Bibliotēka
DSC_1346

Jaunievēlētie LATABA valdes locekļi: Jānis Kreicbergs (no kreisās), Baiba Blumfelde, Jolanta Ivanova, Līga Krūmiņa, Ligita Gjortlere un Inga Znotiņa. Foto: Zane Linde

Sveicam jauno valdi un vēlam panākumus jaunajā vadīšanas periodā!

Fotogrāfijas no pasākuma pieejamas fotogalerijā.
Seminārā demonstrētās prezentācijas pieejamas sadaļā “Resursi – 2019. gads“.

Informāciju sagatavoja:
Zane Linde
Rīgas Juridiskās augstskolas Bibliotēka