2019. gads

2019. gada 28. marts, LATABA seminārs un kopsapulce

oficina_pdf LATABA Vasaras skolas “Pasaules izzināšana mūsdienu zinātņu kontekstā” apmierinātības novērtējums
Inga Znotiņa, LATABA priekšsēdētāja
oficina_pdf Kultūras mantojuma digitalizācijas aktualitātes Latvijā
Jana Ķikāne, LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja

2019. gada 27. februāris, Seminārs “Bibliotekārs – palīgs pētniecībai: pakalpojumi atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes kontekstā”

oficina_pdf Atvērtās piekļuves (Open Access) un atvērtās zinātnes (Open Science) iniciatīva: ieskats
Gita Rozenberga, LU Bibliotēka, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
oficina_pdf Atvērtā piekļuve zinātniskās publicēšanās kontekstā
Gita Rozenberga, LU Bibliotēka, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
oficina_pdf Atvērtā licence Creative Commons: kas tas ir?
Aija Uzula, LU Bibliotēka, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests