Aicinām piedalīties LU 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Š.g. 17. martā notiks gadskārtējā LU zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde.

 

Lūgums interesentiem reģistrēties dalībai konferencē līdz  15. martam.

Reģistrēties iespējams šeit → https://conferences.lu.lv/event/272/registrations/179/.

Konference notiks attālināti Microsoft Teams platformā.

Programma PDF formātā pieejama šeit.

 

PROGRAMMA

Vadītāja: Mārīte Saviča, LU Bibliotēkas direktore
10.00–10.20 Daina Pakalna
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes docente
Bibliotēku nozares normatīvā bāze. Situācija un darāmie darbi
10.20–10.40 Baiba Holma
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņufakultātes asociētā profesore
Medijpratība bibliotekāriem: Latvijā publicēto informatīvo un izglītojošo materiālu analīze
10.40–11.00 Māris Pavlovs
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
galvenais bibliotekārs
Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālās literatūras lasīšanas paradumi
11.00–11.20 Sandra Cīrule
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes lektore
Teksts un lasīšana profesionālās vidusskolas jauniešu skatījumā: gadījuma izpēte
11.20–11.40 Viesturs Zanders
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes profesors
Grāmatizdevējam Ansim Gulbim 150: kāda izdevuma priekšvēsture un tapšanas gaita
11.40–12.00 Daina Gavare
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
eksperte
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu diplomdarbu (1920-1944) kolekcija LU Bibliotēkas krājumā. Baltu filoloģijas nodaļa
12.00–12.20 Ilga Mantiniece
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
eksperte
Ekonomista N. Kohanovska kolekcija – lielākais pēckara gadu dāvinājums LU Bibliotēkai