LU Bibliotēkā medicīnas studijām pieejami cilvēka skeleta un galvaskausa modeļi

    

Lai veicinātu studējošo zināšanu un prasmju apguvi cilvēka anatomijā, Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka līdzās grāmatām un citiem izdevumiem turpmāk izsniegs arī cilvēka galvaskausa mulāžas, bet bibliotēkas lasītavā individuālām studijām būs pieejams cilvēka skeleta modelis.

Tāpat kā bibliotēkā var saņemt grāmatas, tā citviet pasaulē universitāšu bibliotēkās individuālām studijām pieejami mācību uzskates līdzekļi un mulāžas. Latvijā akadēmisko bibliotēku vidū šādi materiāli līdz šim izsniegšanai nebija pieejami.

“Abstrakti anatomiju ir grūti iemācīt, kaulus vajag paņemt rokās un iztaustīt,” skaidro LU Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis. “Fakultātes rīcībā studiju procesam ir gan dažādas mulāžas, gan bioloģiskie preparāti un mirušo ķermeņi, kurus šie cilvēki novēlējuši pētniecībai un topošo mediķu apmācībai. Medicīnas studijās būtisks ir arī studējošā individuālais mācību darbs, kas noris jau ārpus auditorijas vai laboratorijas un tur šādas mulāžas, piemēram, galvaskausa kaulu un to savienojumu apguvi patiesi izmainīs un atvieglos,” papildina V. Folkmanis.

Par cilvēka skeleta un galvaskausa modeļu nokļūšanu bibliotēkā gandarīta arī LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča: “Tagad mūsu studentiem pirmajiem Latvijā būs iespēja studijās izmantot ne tikai drukātās grāmatas, milzīgus anatomijas atlantus un elektroniskos resursus, bet arī anatomijas mulāžas, kas Eiropas vadošo augstskolu bibliotēkās ir normāla prakse. Tas ir viens no mūsu pirmajiem soļiem un iecerēm, jo bibliotēkas servisu turpināsim pilnveidot, lai sniegtu maksimālu atbalstu augstskolas studiju programmām studijcentrētā vidē.”

LU Bibliotēka ir pirmā bibliotēka valstī, kas sniedz šādu iespēju studentiem.

Cilvēka skeleta modelis pieejams LU Zinātņu mājas bibliotēkas lasītavā, bet 30 galvaskausa mulāžas iespējams elektroniski rezervēt sistēmā PRIMO.

 

Informāciju sagatavoja:

Madara Marija Ose
Mārketinga speciāliste
LU Medicīnas fakultāte
E-pasts: madara.ose@lu.lv
Tālrunis: 67033813

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.