LU Bibliotēka aicina uz pasākumiem Starptautiskajā atvērtās piekļuves nedēļā 2022 

Attēls: Thought Catalog, Unsplash

 

Ikgadējās starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas laikā (no 24. līdz 30. oktobrim) notiks pasākumi Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, lai pievērstu uzmanību klimata, iekļaujošas sabiedrības un zināšanu apmaiņas jautājumiem. 

Šogad galvenā uzmanība pievērsta klimata taisnīguma (Climate Justice) jautājumiem, kur risinājumu atrašanai ir nepieciešama klimata kustības un starptautiskās atvērtās piekļuves (Open Access) kopienas sadarbība. Zināšanu apmaiņa ir cilvēka tiesības, un klimata krīzes risināšanai ir nepieciešama ātra zināšanu apmaiņa pāri ģeogrāfiskajām, ekonomiskajām un nozaru robežām.

Ikgadu Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa ir laiks, kad cilvēki, iestādes un organizācijas visā pasaulē atzīmē, mācās, diskutē, apmainās ar pieredzi par zinātnisko pētījumu publikāciju, datu un citu rezultātu atvērto piekļuvi, par atvērtās zinātnes praksi, par zināšanu apmaiņas jautājumiem, par atvērtību pētniecībā un sabiedrībā. Arī Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka un OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests aicina uz tiešsaistes pasākumu programmu:

 

Starpdisciplināra publicēšanas platforma – Open Research Europe: pakalpojumi un priekšrocības autoriem (Multidisciplinary publishing platform “Open Research Europe”: services & benefits for authors)

Datums: 25. oktobris

Laiks: plkst. 12.00 – 12.45 (EEST)

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Tīmekļsemināra darba valoda: angļu.

Mērķauditorija: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, zinātnisko publikāciju autori, Apvārsnis Eiropa programmu projektu dalībnieki, informācijas speciālisti, bibliotekāri un citi interesenti

Programma: Georgina Durowoju, Open Research Europe satura pārvaldīšanas redaktore stāstīs par Open Research Europe (ORE) platformu, tās unikālo izdevējdarbības modeli, kā arī par atvērto recenzēšanu, kas tiek veikta pēc publikācijas publiskošanas. ORE ir pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas izveidota atvērtās piekļuves publicēšanas plaforma, kuras darbība balstās augstos pētniecības standartos un atvērtā datu dalīšanās pieejā. ORE iekļautie raksti tiek indeksēti arī Scopus, ERIH PLUS, Reaxys, Inspec, kā arī DOAJ.

Plašāk par ORE skatīt šeit

 

 

Sadarbības un līdzdalības perspektīvas atvērtai pētniecībai Baltijas valstīs: pētnieki, iedzīvotāji, bibliotekāri kā partneri (Collaboration and participation perspectives for open research in the Baltics: researchers, citizens, librarians as partners)

Datums: 25. oktobris

Laiks: plkst. 15.00-16.30 (EEST)

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Tīmekļsemināra darba valoda: angļu.

Mērķauditorija: Baltijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, doktorantūras studenti, studenti, amatierpētnieki, pētījumu brīvprātīgie dalībnieki, skolotāji, akadēmisko un publisko bibliotēku darbinieki, atmiņas institūciju speciālisti, kā arī citi interesenti.

Programma: Tīmekļseminārā dalībnieki iegūs plašāku izpratni par iedzīvotāju līdzdarbības nozīmi zinātnē un sadarbības nepieciešamību plašākā partnerībā, kā arī uzzinās par LibOCS projekta rezultātiem – diviem pētījumiem, kuros piedalījās kā respondenti profesionāli pētnieki, iedzīvotāji un atmiņas ienstitūciju speciālisti no Baltijas.

Plašāk informāciju skatīt pasākuma lapā šeit, kā arī aicinām sekot līdzi pasākuma Facebook lapā.

 

Efektīva pētniecības datu pārvaldīšana ar starptautisko repozitoriju Figshare (Effective research data management by using international repository Figshare)

Datums: 27. oktobris

Laiks: plkst. 16.00 – 16.45  (EEST)

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Tīmekļsemināra darba valoda: angļu.

Mērķauditorija: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, informācijas un datu speciālisti, bibliotekāri un citi interesenti

Programma: Maria Cotera, Figshare uzņēmējdarbības attīstības vadītāja un Andrew Mckenna-Foster Figshare produktu specialists tīmekļsemināra dalībniekiem stāstīs par Figshare platformu jeb repozitoriju, tā bezmaksas pakalpojumiem individuāliem pētniekiem pētījumu datu un cita veida zinātnisku rezultātu atrašanai, atvērtai piekļuvei un saglabāšanai.Timekļseminārā varēs uzzināt arī par piedāvātajiem risinājumiem zinātniskajām institūcijām.

Plašāk par Figshare skatīt šeit.

 

Informējam, ka tiešsaistes pasākumos tiks veikta video ierakstīšana. Ieraksti būs pieejami LU Bibliotēkas YouTube  un LibOCS Vimeo kanālā.

 

Uz tikšanos starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas 2022 pasākumos!

Aicinām sekot līdzi pasākumu nedēļas aktualitātēm LU Bibliotēkas sociālā tīkla Facebook profilā un Twitter profilā.

Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas oficiālais tēmturis ir #OAweek.