LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par atvērto zinātni

Starptautisks tīmekļseminārs “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” (Citizen Involvement in Open Science: Roles, Levels and Opportunities) pulcēs pētniekus, bibliotēku darbiniekus un atmiņas institūciju speciālistus, lai izzinātu iespējas sadarbībai un aktīvākai iedzīvotāju iesaistei ar zinātni saistītās aktivitātēs un projektos.

Maijā Latvijas Universitātes Bibliotēka sadarbībā ar projekta LibOCS partneriem aicina uz semināru “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas”. 

Seminārā dalībnieki iegūs priekšstatu par vienu no aktuālākajām atvērtās zinātnes komponentēm – sabiedrisko zinātni (citizen science), tās dažādiem aspektiem un iespējām piedalīties iniciatīvās, kas to veicina. Dalībnieki tiks iepazīstiāti arī ar LibOCS projektu, kā izpratnes un sadarbības veicinātāju starp pētniekiem, iedzīvotājiem un atmiņas institūciju speciālistiem, kā arī ar LibOCS projekta pirmajiem rezultātiem.

Vieta: ZOOM platforma (pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās)

Datums:  26. maijs

Laiks: plkst. 15.00 (semināra ilgums ~ 60 min) 

Semināra mērķauditorija: Baltijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, doktorantūras studenti, amatierpētnieki, akadēmisko un publisko bibliotēku darbinieki, atmiņas institūciju speciālisti, kā arī citi interesenti.

Tīmeklšemināra darba valoda – angļu.

Plašāka informācija un pieteikšanās ŠEIT. 

Pasākuma facebook lapa pieejama šeit.

 

Papildus tīmekļsemināram LibOCS projekta realizētāji aicina ikvienu, kas nodarbojas vai interesējas par pētniecību,paust viedokli un dalīties zināšanās īsā aptaujā “Collaboration for research: researchers, citizens, memory institutions specialists, and their roles”.