Par vadlīnijām bibliotēku darbībā no 3.jūnija

1.jūnijā, Ministru kabinets nolēma individuāliem apmeklējumiem atvērt bibliotēkas, muzeju un tiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu – muzejisko priekšmetu krātuvju un ekspozīciju, mākslas galeriju, kultūras centru, piemiņas vietu, arhīvu un citu kultūrvietu  telpas.

Ministru kabineta lēmums par MK noteikumu grozījumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, kas  nosaka bibliotēku lasītavu  atvēršanu (tai skaitā pieejamību datoriem un brīvpieeju krājumam) stāsies spēkā no 2.jūnija.

Katra bibliotēka saskaņā ar savām iespējām lemj par bibliotēkas lasītavu un pārējo telpu atvēršanu apmeklētājiem sākot ar 2.jūniju vai vēlāku laiku.

Patlaban tiek gatavotas Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku darbībā. Tās parakstīs kultūras ministrs un KM tīmekļvietnē tās tiks ievietotas pēc oficiālās MK noteikumu publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

KM tīmekļvietnē publicēta preses relīze

Savukārt Ministru kabineta mājas lapā var redzēt Kultūras ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu un anotāciju.