Aicinām piedalīties Starptautiskas atvērtās piekļuves nedēļas 2020 pasākumos

Šogad Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa norisinās no 19. līdz 25. oktobrim. Latvijas Universitātes (LU) Zinātnes departaments, LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (NAPD) aicina piedalīties ikgadējās Atvērtās piekļuves nedēļas 2020 aktivitātēs Latvijā.

  1. oktobrī plkst. 15.00 Seminārs “Īss ieskats pētniecības datu savaldīšanā” klātienē un tiešsaistē. Semināra dalībnieki uzzinās par dažādiem pētniecības datu pārvaldīšanas jautājumiem, datu pārvaldības plāna veidošanu un datiem Atvērtās zinātnes kontekstā.

Semināra mērķauditorija: Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, kā arī ar zinātniskā darba koordinēšanu un atbalsta funkcijām saistītais personāls, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas speciālisti, bibliotekāri, datu eksperti, IT speciālisti un citi interesenti.

Semināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests. Informatīvi atbalsta Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība.

Vieta: LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā (Kalpaka bulvārī 4, (2.stāvā) konferenču zālē.

Programma un plašāka informācija pieejama šeit.

 

  1. oktobrī plkst. 15.00 Tīmekļseminārs “Zinātniskā publicēšanās un atvērtā piekļuve (Open Access)” (Scholarly Publishing and Open Access). Semināra dalībnieki gūs ieskatu par zinātnisko publicēšanos un izzinās to atvērtās piekļuves (Open Access) kontekstā, tostarp servisus pētniekiem, kas saistīti ar publicēšanos.

Semināra mērķauditorija: Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, pētnieki, doktorantūras studenti un citi interesenti.

Tīmekļsemināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests.

Vieta: ZOOM platforma (pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās)

Ilgums: 60 min

Darba valoda – latviešu.

PIETEIKTIES TĪMEKĻSEMINĀRAM

 

  1. oktobrī plkst. 11.00 Tīmekļseminārs “Zinātniskās izdevējdarbības aktualitātes(Scholarly Publishing Milestones). Semināra dalībnieki uzzinās un varēs apmainīties ar pieredzi par žurnālu kvalitātes noteikšanas principiem un atvērtās piekļuves izdevējdarbību.

Semināra mērķauditorija: zinātniskās literatūras izdevēji, zinātnisko žurnālu veidotāji, redakciju, bibliotēku jomas pārstāvji un citi interesenti.

Tīmekļsemināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests.

Vieta: ZOOM platforma (pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās)

Ilgums: 45-60 min

Darba valoda – latviešu.

PIETEIKTIES TĪMEKĻSEMINĀRAM

 

No 19. līdz 23. oktobrim norisināsies konkurss-viktorīna “Iepazīsti Open Science dzīles”. Dalība konkursā pavērs iespēju iepazīt dažādu ar atvērto zinātni saistītu organizāciju un projektu piedāvātos pakalpojumos. Pareizi atbildot uz jautājumiem, dalībniekiem būs iespēja iegūt savā īpašumā balvas! Konkursa lapa un noteikumi pieejami šeit.

 

No 20. līdz 23. oktobrim OpenAIRE sadarbībā ar DARIAH, COAR, EIFL un EURODOC piedāvā vairākus tīmekļseminārus par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Programma pieejama šeit.

 

Pasākumi tiek organizēti ar ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta “OpenAIRE-Advance” (līguma nr. 777541) atbalstu.

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv