Bibliotēku nedēļas ietvaros LU Bibliotēka aicina tiešsaistē pilnveidot elektronisko resursu izmantošanas prasmes

 

Aprīlis tradicionāli ir Latvijas Bibliotēku mēnesis, kad teju katra bibliotēka nedēļas garumā saviem lasītājiem iedzīvina un īsteno neparastas aktivitātes. Šogad tās ir saistītas ar prasmju pilnveidošanu tiešsaistē un sasaucas ar Bibliotēku nedēļas moto – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!”.

LU Bibliotēka aicina LU akadēmisko un zinātnisko personālu, pētniekus, doktorantūras, maģistra un bakalaura studiju programmu studentus pilnveidot LU abonēto elektronisko resursu izmantošanas prasmes tiešsaistes semināros jeb vebināros. Iecerētie pasākumi tiks īstenoti Latvijas Universitātes Bibliotēkas nedēļas ietvaros laikā no 20. līdz 24. aprīlim. 

Tiešsaistes semināru programmu organizē LU Bibliotēka sadarbībā ar pasaules akadēmisko izdevniecību un datubāzu pārstāvjiem. Veidojot Bibliotēkas e-nedēļas programmu, īpaši akcentēta jebkura LU studenta vai darbinieka iespēja iegūt sev noderīgu informāciju. Tāpat vairāki no tiešsaistes semināriem ir sevišķi saistoši LU pētniekiem un doktorantūras studentiem, kuri ir topošie vai esošie zinātnisku publikāciju autori.

Plašāka informācija šeit.

 

 

TIEŠSAISTES SEMINĀRI 

 

20. aprīlī plkst. 11.00 notiks vebinārs par datubāzes SAGE Journals izmantošanas iespējām. To vadīs izdevniecības SAGE pārstāve Hloja Tērnere (Chloe Turner).

PIESLĒGTIES

 

20. aprīlī plkst. 13.00  notiks vebinārs par abonēto kompānijas EBSCO resursu (EBSCO host, Central & Eastern European Academic Source, PsycARTICLES) izmantošanas iespējām (Searching within EBSCO databases). To vadīs kompānijas EBSCO pārstāve Urzula Novicka (Urszula Nowicka).

PIETEIKTIES

 

20. aprīlī plkst. 15.00  notiks vebinārs “Web of Science – bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma. Ievads platformas izmantošanā” (Web of Science – discovery and citation analysis tool. Introduction to platform). To vadīs kompānijas Clarivate Analytics pārstāvis Marcins Kapčinskis (Marcin Kapczynski).

PIETEIKTIES

 

21. aprīlī plkst. 11.00 notiks vebinārs par datubāzes SpringerLink Contemporary Journals izmantošanas iespējām. To vadīs  izdevniecības Springer Nature  pārstāve Renē Arnota (Rene Aernoudts).

PIESLĒGTIES

 

21. aprīlī plkst. 13.00 notiks vebinārs par datubāzes Taylor & Francis Social Science & Humanities Library izmantošanas iespējām. To vadīs  izdevniecības Taylor & Francis Group pārstāve Glorija Borgetti  (Gloria Borgetti).

PIESLĒGTIES

 

22. aprīlī plkst. 10.00-12.00 notiks vebinārs “Efektīva situācijas pārvaldīšana, pārejot uz e-mācībām” par kompānijas ProQuest abonēto e-resursu (Dissertations & Theses Global, Ebook Central Academic Complete Collection) izmantošanas iespējām (“Managing the transition to e-learning”). To vadīs  kompānijas ProQuest pārstāvji Gregorijs Judelsons (Gregory Judelson) un Bjorns Olofssons (Björn Olofsson).

PIETEIKTIES  Pieslēgšanās parole:SbtR4saYx23

 

22. aprīlī plkst. 13.00  notiks vebinārs “Web of Science metrikas datu izgūšana un analīze” (Getting and understanding different metrics from Web of Science). To vadīs kompānijas Clarivate Analytics pārstāvis Marcins Kapčinskis (Marcin Kapczynski).

PIETEIKTIES

 

22. aprīlī plkst. 15.00 notiks vebinārs “Web of Science platformas saturs; kritēriji e-resursu ieklaušanai Web of Science datubāzē” (Content of Web of Science platform and criteria for journals, books etc. to be included in the Web of Science database). To vadīs kompānijas Clarivate Analytics pārstāvis Marcins Kapčinskis (Marcin Kapczynski).

PIETEIKTIES

 

23.aprīlī plkst. 11.00 notiks vebinārs par datubāzes SAGE Research Methods izmantošanas iespējām. To vadīs  izdevniecības SAGE pārstāve Hloja Tērnere (Chloe Turner).

PIESLĒGTIES

 

23. aprīlī plkst. 13.00  notiks vebinārs “ScienceDirect: zinātniskās literatūras meklēšana”  (ScienceDirect: deep dive into the scientific literature). To vadīs: kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca  (Katarzyna Gaca-Zając).

PIETEIKTIES

 

23. aprīlī plkst. 15.00  notiks vebinārs “Scopus: pasaules līmeņa pētījumu daudzveidība” (Scopus: wealth of world class research). To vadīs  kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca  (Katarzyna Gaca-Zając).

PIETEIKTIES

 

24. aprīlī plkst. 11.00 notiks vebinārs par datubāzes Oxford Journals Online izmantošanas iespējām. To vadīs izdevniecības Oxford University Press pārstāve Marzena Gīrs-Fidlere (Marzena Giers-Fidler).

PIETEIKTIES

 

24.aprīlī plkst. 13.00 notiks vebinārs “Kā veiksmīgi uzrakstīt zinātnisko publikāciju” (How to successfully write a research paper). To vadīs  kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca  (Katarzyna Gaca-Zając).

PIETEIKTIES

 

24.aprīlī plkst. 15.00  notiks vebinārs “Scopus: kā pārdomāti izvēlēties labu žurnālu publicēšanās mērķim” (Scopus: how to choose a good journal wisely). To vadīs kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca (Katarzyna Gaca-Zając).

PIETEIKTIES

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LU Bibliotēkas
Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītāja