Atvērtās piekļuves nedēļas aktivitātes. Starptautisks seminārs par pētniecības infrastruktūrām 5. novembrī

LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests aicina piedalīties ikgadējās Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas aktivitātēs: semināros klātienē un tiešsaistē, aptaujā-konkursā, kā arī seminārā par pētniecības Eiropas infrastruktūrām, kas notiks 5. novembrī.

Aptauja un konkurss norisināsies no 21. oktobra līdz 19. decembrim plkst. 9.00. Aptauja tiek organizēta, lai noskaidrotu Latvijas pētnieku, pēcdoktorantu un doktorantūras studentu priekšstatu un domas par atvērto zinātni un tās vietu Latvijas zinātniskajā komūnā. Aptaujā respondentiem tiek lūgts sniegt atbildes uz 11 jautājumiem. Aptaujas dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 15 minūtes. Aizpildot aptauju, respondentiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties konkursā un iegūt balvā LU suvenīru – ārējās uzlādes akumulatoru. Plašāk par piedalīšanos aptaujā un konkursā šeit.

 

Šī gada 5. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulvārī 4, konferenču zālē notiks seminārs “Pētniecības infrastruktūras un pakalpojumi: atvērtās zinātnes iespējas” (Research infrastructures and services: Open Science practice).

Seminārā prezentācijas sniegs eksperti no dažādām ar pētniecību saistītām Eiropas organizācijām. Eksperti informēs par pētniecības infrastruktūrām un pakalpojumiem pētniecības rezultātu izplatīšanai, atkārtotai izmantošanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm atvērtās zinātnes kontekstā, kā arī sadarbības veicināšanai ar uzņēmējdarbības sektoru. Seminārā varēs uzzināt par Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC), Latvijas dalību EOSC Nordic projektā, organizācijas OpenAIRE uzturētajiem pētniecības pakalpojumiem un pētniecības rezultātu pastāvīgajiem identifikatoriem (šoreiz pamatā par ORCID ID). Plašāk šeit.
Pieteikšanās semināram
 šeit.

 

Plašāka informācija par pārējām aktivitātēm Starptautiskajā atvērtās piekļuves nedēļā pieejama šeit: https://www.napd.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/52059/