Aicinājums uz semināru “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība” jau 4. aprīlī!

2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālās Asamblejas 70. sesijā tika pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveide: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) – priekšnoteikumus, lai pasaulē mazinātos nabadzība un citas nevienlīdzības izpausmes, un pasaules attīstība būtu cilvēkam un dabai saudzīga un ilgtspējīga. Lai to sasniegtu, ne tikai valdībām, bet arī pilsoniskajai sabiedrībai – katram no mums – ir jāiesaistās šo mērķu īstenošanā savā pilsētā, kopienā un ģimenē.

2019. gada 4. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks izglītojošs seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, kurā runāsim par bibliotēku lomu un iesaisti ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, diskutēsim par bibliotēku iespējām un potenciālu uzlabot savas kopienas dzīvi, dalīsimies pieredzes stāstos par aktivitātēm, kas jau tiek realizētas.

 

Semināra pirmajā daļā tiks sniegta informācija par to, kas ir sabiedrības ilgtspējīga attīstība un kā bibliotēkas ir saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Būs iespēja uzzināt par Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) un ārvalstu bibliotēku aktivitātēm IAM jomā, kā arī Latvijas bibliotēku pārstāvju redzējumu uz bibliotēku lomu IAM veicināšanā. Tāpat dzirdēsiet stāstu par to, kā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem strādā citās jomās un kāds ir Latvijas progress IAM sasniegšanā.

 

Semināra otrajā daļā notiks divas paralēlas aktivitātes. Viena no tām būs paneļdiskusija, kuras ietvaros dažādu publisko un akadēmisko bibliotēku pārstāvji dalīsies pieredzes stāstos par to, kā bibliotēkas var kļūt par kopienas ilgtspējīgas attīstības centriem, nodrošinot zināšanu, kultūras un intelektuālā mantojumu nodošanu nākamajām paaudzēm, veicinot diskusijas par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību, runājot par iekļaujošas un taisnīgas sabiedrības attīstību, plānojot veidus, kā veicināt pilsonisko līdzdalību un ilgtspējīgu kopienas attīstību.

Tiem semināra dalībniekiem, kas ikdienā jau aktīvi strādā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vēlas padziļināt savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, semināra otrajā daļā būs iespēja apmeklēt IFLA pārstāves Kristīnes Pabērzas vadītu radoši praktisku nodarbību par stāstu radīšanu “Ietekmīgi stāsti: kā tos radīt un izmantot bibliotēkas interešu pārstāvībā”. Tā kā vietu skaits praktiskajā nodarbībā ir ierobežots, organizatori patur tiesības koriģēt dalībnieku sarakstu! (Semināra apraksts pieejams šeit)

 

Pieteikšanās anketa

 

Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 1. aprīlim.

 

Semināru būs iespējams vērot tiešsaistē LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā – https://www.facebook.com/lnb.bac/.

 

Semināra programma pieejama šeit.

 

Konferences dalībniekiem tiks izsniegts profesionālās pilnveides apliecinājums 5 stundu apjomā.

 

Ceram, ka seminārs sniegs jaunu informāciju, ļaus palūkoties uz bibliotēku lomu sabiedrībā no cita skatupunkta un dos ierosmi kopīgiem projektiem ar kolēģiem no citām institūcijām.

 

Semināru organizē:

   

 

Kontaktinformācija:

Kristīne Deksne
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv