Bibliotekāru stāvā – nozares maģistrantu noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Piektdien, 22. februārī, plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes lasītavā (8. stāvā) notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas maģistra darbu priekšaizstāvēšana. Nozares profesionāļiem pasākumā būs iespēja gūt ieskatu aktuālajos bibliotēku darba un saskarnozaru pētījumu tematos, uzdot jautājumus un sniegt ierosinājumus. Savukārt maģistrantiem tiks piedāvātas idejas darba īstenošanai, kā arī viņi gūs turpmāk noderīgās prezentēšanas iemaņas.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas speciālistiem.

Uzklausīsim un atbalstīsim mūsu esošos un nākamos kolēģus ar līdzdalību pasākumā! Tabulā – maģistra darbu tēmu uzskaitījums.

 

Maģistra darbu tēmas – Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas 2. kurss

Maģistrants Tēma
Inga Batare Inovācijas akadēmisko bibliotēku darbā
Kitija Cietvīra Lasīšanas paradumu maiņa tradicionālā un elektroniskā vidē
Judīte Grāmatniece Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra aktivitāšu atrodamība elektroniskajā vidē
Rita Kurele Grāmatu atlasi ietekmējošie faktori studentu vidū
Nameda Ķauķe Periodisko izdevumu izdošana Latvijā no 1991. līdz 2017. gadam
Inese Šņepste Kārlis Egle kā cittautu daiļliteratūras tulkotājs
Jolanta Tomsone Bērnu grāmatu izdošana Latvijā no 1991. līdz 2017. gadam

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
galvenā bibliotekāre
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv