Jaunā LU Zinātņu centra bibliotēka – moderna vide izcilībai

28. janvārī, atklājot Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra otro ēku – Zinātņu centru – atvērta arī LU Bibliotēkas jaunākā un modernākā nozaru bibliotēka. Demokrātiska vide studijām un pētniecībai, lai attīstītu izcilību – tāda ir jaunā Zinātņu centra bibliotēka, kurā klientu ērtībām izvietota īpaša, Baltijā pirmā pašapkalpošanās datoru siena.

LU Bibliotēka darbu pie jaunās Zinātņu centra bibliotēkas izveides uzsāka līdz ar Zinātņu centra ēkas pamatakmens ielikšanu. Šo gadu laikā sadarbībā ar LU ekspertiem notika regulārs darbs, lai jaunās bibliotēkas klientiem būtu nodrošināts visplašākais, viņu vajadzībām atbilstošākais izdevumu krājums. Nozīmīgs darbs paveikts kopā ar Zinātņu centra arhitektu grupu, lai kopīgi īstenotu ieceri izveidot līdz šim modernāko Latvijas augstskolas bibliotēkas pieejamības vidi.

Zinātņu centra bibliotēka, tāpat kā LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka , LU studentiem un darbiniekiem ir atvērta visu diennakti, arī nedēļas nogalēs. 600 kvadrātmetru lielajā bibliotēkas platībā apmeklētājiem ir nodrošinātas 110 darba vietas. Bibliotēka aprīkota ar divām jaunākā modeļa pašapkalpošanās iekārtām, kas ļauj apmeklētājiem patstāvīgi izsniegt un nodot vairākus informācijas resursus vienlaicīgi, kā arī pagarināt to izmantošanas termiņu. Šajā nozaru bibliotēkā tiek īstenota jauna klientu apkalpošanas filozofija – atvērta biblotēka atklātā ēkas plānojumā, kurā bez pārtraukuma tiek nodrošināts viss pakalpojumu spektrs un neierobežota pieejamība informācijas resursiem, izmantojot pašapkalpošanās iekārtas un 36 portatīvos datorus. Tas ir būtisks ieguldījums, lai veicinātu studentu patstāvību studiju un
pētnieciskajā darbā.

Jaunajā Zinātņu centra bibliotēkā ir apvienots LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bibliotēkas krājums un LU Bibliotēkas medicīnas zinātnes izdevumu krājuma daļa, kas atradās LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī. Apvienotā krājuma apjoms ir vairāk nekā 18 tūkstoši izdevumu dažādās valodās un visi informācijas resursi ir izvietoti brīvpieejā.

Zinātņu centra bibliotēkas darbinieki sniedz atbalstu apmeklētājiem informācijas meklēšanā un tehnisko iekārtu izmantošanā darba dienās 10.00-18.00 un sestdienās 9.00-17.00.

Jaunā LU Bibliotēkas Zinātņu centra bibliotēka ir moderna un atvērta vide studijām un pētniecībai, sekmējot augstskolas ceļu uz izcilību!

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vēliņa-Švilpe
LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre
Mob.tel. 22030588