Pirmo reizi digitalizēti vēsturisko izgudrojumu patenti

Pirmo reizi kopš Latvijas Republikas dibināšanas, sadarbojoties Patentu valdei un Latvijas Nacionālajam arhīvam, apzināti un digitalizēti Latvijas izgudrotāju patentu pieteikumi no pirmā pieteikuma pēc valsts neatkarības iegūšanas līdz 1940. gadam.  Iegūtie dati apkopoti grāmatā “Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940”.

Patentu rādītāja ierakstu veidošanas pamatā tika izmantoti patentu un pieteicēju nosaukumi no “Valdības Vēstnesī” izsniegto patentu publikācijām, saglabājot to rakstību. Izdevumu ilustrē izgudrojumu attēli no Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk – LVVA) patentu pieteikumu lietām, saglabājot nosaukumu un izgudrotāju vārdu rakstību “Valdības Vēstnesī”. Izsniegto patentu dokumentu krājums (iesniegumu veidlapas, izgudrojumu apraksti, zīmējumi, pilnvaras u.c.) pēc Otrā pasaules kara glabājas LVVA.

Latvijā izgudrotājiem divu desmitgažu laikā kopumā tika piešķirti 2944 patenti. Izgudrojumu spektrs sniedzas no vienkāršiem izgudrojumiem ar praktisku nozīmi līdz tehniskiem risinājumiem mašīnbūvē, elektrotehnikā, zemkopībā un aviācijā. Pieteicēju vidū sastopami gan vietējie inženieri, amatnieki un lauksaimnieki, gan izgudrotāji no Eiropas, Austrālijas, Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas. Saņemti pieteikumi no uzņēmumiem un ražotājiem, kuru vārdi joprojām ir plaši pazīstami – Siemens & Halske, Knorr- Bremse, Fichtel & Sachs.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv