Monogrāfija “Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana”.

3. oktobrī pulksten 13.00 Rīgas Stradiņa universitātē notiks kolektīvās monogrāfijas Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana atvēršana.


Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās.

Monogrāfijas tapšanā piedalījās arī RSU Bibliotēkas darbinieces S. Riekstiņa, D. Spila un I. Znotiņa.

Vairāk informācijas lasīt šeit