2018. gada tendences ASV akadēmiskajās bibliotēkās

Katru otro gadu Association of Colledge and Research Libraries (ACRL) sagatavo dokumentu par top tendencēm augstākajā izglītībā, jo tās attiecas arī uz akadēmiskajām bibliotēkām.


Izdevēji un pakalpojumi sniedzēji

Izdevēji un datu bāzu pakalpojumu sniedzēji turpina pārsniegt savas tradicionālās pētniecības izplatīšanas funkcijas, kuras ir saistītas ar pētījuma analīzi, produktivitāti un pētniecības darba plūsmu. Izdevēji un pārdevēji pievērš lielāku uzmanību izdevējdarbības infrastruktūrai un zinātniskās komunikācijas elementiem, tie kļūst par pilna servisa nodrošinātājiem, kas atbalsta katru no zinātnieka publikācijas tapšanas procesa aspektiem, sākot no atklājuma līdz izplatīšanai. Šīs izmaiņas var būtiski ietekmēt mazākos izdevējus, neatkarīgos pakalpojumu sniedzējus un akadēmiskās bibliotēkas nākamajos gados.

Viltus ziņas un izglītošana informācijpratībā

Ziņas un cita veida negodīga informācija, kas tiek prezentēta kā fakts, ir piesaistījusi jaunu uzmanību vecajām resursu novērtēšanas un informācijas uzticamības problēmām. Akadēmiskie bibliotekāri ir izstrādājuši daudzus seminārus un pētījumu rokasgrāmatas, kas veltītas viltus ziņu apkarošanai un informācijpratības  veicināšanai.

Projektu vadības pieeja bibliotēkās

Projektu vadības principi koncentrējas uz pakāpenisku komandas balstītu pieeju, risinot lielus, digitālus projektus, ļaujot bibliotēkām efektīvi noteikt personāla, kolekcijas un budžeta komplektēšanas modeļus. Projektu vadība ir kļuvusi par daļu no daudzu akadēmisko bibliotēku ikdienas darba, un lielākā daļa no tām ir piedalījušās trijos līdz astoņos projektos pēdējo piecu gadu laikā.  Akadēmiskās bibliotēkas sadarbojas ar zinātniskiem digitalizācijas projektiem vai iesaistās institucionālās partnerībās ārpus bibliotēkas vai universitātes.

Mācību grāmatas pieejamība un OER (open education resources)

Atvērtie izglītības resursi (OER) ir nozīmīgi vairākos veidos: ilgtspējīgas bibliotēku kolekcijas, pieejamas mācību grāmatas studentiem, jauna mācību satura izstrādes iespējas un digitālo stipendiju iespējas. Fakultāšu problēmas – ir grūtības atrast resursus, resursu trūkums priekšmetā, kvalitāte un satura atjauninājumi. Šie šķēršļi var kļūt par iespēju bibliotekāriem attīstīt partnerību ar mācībspēkiem, atbalstot un saglabājot OER.

Mācīšanās analīze, datu ieguve un ētikas jautājumi

Studentu mācīšanās analīzi, balstītu uz iepriekšējo studentu uzvedību, izmanto, lai varētu veikt uzlabojumus. Akadēmiskās bibliotēkas ir daļa no šī procesa, jo viens no studentu darbības rādītājiem ir bibliotēkas materiālu un pakalpojumu izmantošana. Daži bibliotekāri uzskata, ka mācīšanās analītika tiek izmantota kā līdzeklis studentu pozitīvu rezultātu sasniegšanai, kā arī, lai ilustrētu veidus, kā akadēmiskās bibliotēkas veicina institucionālo produktivitāti un akadēmiskos sasniegumus.

Pētījumu datu kopu iegūšana, tekstu izpēte un datu zinātne

Bibliotekāram un pētniekam ir problēmas, jo datu avoti parasti tiek izvietoti bloķētajos portālos, kuri izmanto atšķirīgus standartus, padarot datu integrāciju sarežģītu. Izmantojot konfidenciālu informāciju, piemēram, sociālo mediju, uzņēmuma un veselības aprūpes datus, jāievēro privātuma saglabāšana datu integrācijas, koplietošanas un apstrādes posmos.

Bibliotekāri var palīdzēt pētniekiem, precizējot juridiskos aspektus un risinot sarunas ar izdevējiem par licencēšanas atļaujām. Izveidojot rokasgrāmatas par tekstu un datu ieguves rīkiem un metodēm, kā arī nodrošinot informāciju par bibliotēku datu bāzēm un datu avotiem, par datu resursiem un viņu iegādātajiem rīkiem. Bibliotēku un bibliotēku tehniķi sniedz atbalstu arī tādās jomās kā digitalizācija, datu iegūšana, datu sagatavošana un pat datu analīzes modeļu izstrāde.  Teksta un datu ieguves projektu beigās bibliotēkas var palīdzēt saglabāt datu kopas atkārtotai izmantošanai, palīdzēt pētniekiem veicināt atklātu piekļuvi datu kopām un ierakstīt metadatus.

Kolekcijas pārvaldība

Parādās jauni kolekciju pārvaldības modeļi, kurus atbalsta izdevēji. Īslaicīgu kolekciju piedāvājumu nomaina uz pieprasījumu balstīta komplektēšana.

Atvērtās piekļuves kolekcijas izstrādes politikas un finansēšanas shēmas

Drukas kolekcijas mantojums

Pilnu raksta versiju lasīt College & Research Libraries News, Vol 79, No 6 (2018)