IFLA Pasaules bibliotēku karte – pārstāvniecības rīks visiem!

Bibliotēku pārstāvniecības centienus globālā, reģionālā un valsts līmenī kavē fakts, ka IFLA un daudzu valstu profesionālās asociācijas nesaņem pamatinformāciju par bibliotēku stāvokli savā valstī. Uzticama globāla bibliotēku statistika ir mūsu visu kopīga vīzija.


IFLA Pasaules bibliotēku karte, kas oficiāli tika atklāta 21. augustā WLIC (World Library and Information Congress) 2017 Vroclavā, parāda bibliotēku nozares nepieciešamību pēc precīzi apkopotas un pieejamas bibliotēku pamatinformācijas, kas parādītu kopējo ainu visā pasaulē.

Šogad IFLA ir sadarbojusies ar nacionālajām bibliotēku asociācijām, nacionālajām bibliotēkām un citām iestādēm visā pasaulē, lai savāktu un apkopotu IFLA dalībvalstu bibliotēku statistikas datus un atlasītos bibliotēku snieguma rādītājus. Pirmajā Pasaules bibliotēku kartes versijā ir publicēti bibliotēku dati no 75 valstīm visos pasaules reģionos. Datu vākšana turpināsies līdz šī gada oktobra beigām, kad rezultāti tiks analizēti.

Statistikas dati Pasaules bibliotēku kartē tiks atjaunoti katru gadu un karti pārvaldīs un uzturēs IFLA, tādējādi nodrošinot pastāvīgu un vienotu atrašanās vietu bibliotēku datiem no visas pasaules.

Vairāk nekā dati!

Lai nodrošinātu pierādījumus bibliotēku pārstāvniecībai, Pasaules bibliotēku karte nodrošinās arī piekļuvi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals, SDG) stāstiem, kas atspoguļo, kā bibliotēkas dažādās valstīs dod ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un darbojas kā partneri vietējo attīstības vajadzību apmierināšanā. Lai iedvesmotu citas bibliotēkas un valstis radīt un pievienot savus stāstus tīmekļa vietnē, ir pieejami vairāki labākās prakses SDG apraksti.

Drīzumā tiks izdotas SDG stāstu veidošanas vadlīnijas, un stāstu apkopošana tiks turpināta. To koordinēs un savās aktivitātēs iekļaus IFLA International Advocacy Programme (IAP) un International Leaders Programme (ILP).

Apmeklējiet Pasaules bibliotēku karti librarymap.ifla.org. Papildus SDG stāstījumiem datu vizualizācijas platformā ir atspoguļoti valsts līmeņa dati un bibliotēku snieguma rādītāji katrā reģionā. Šis ir tikai sākums aizraujošajam Pasaules bibliotēku kartes projektam. IFLA aicina bibliotēku nozares speciālistus iesaistīties, lai kartē varētu iekļaut vairāk valstu un palielināt datu apjomu un pierādījumus, kas stiprinās mūsu kopējos pārstāvniecības centienus.

Pasaules bibliotēku karte – apvienotas bibliotēku nozares spēka vizualizācija.

Balstoties uz IFLA materiāliem ziņu sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs