Aicinām pieteikties ERASMUS bibliotēkas darbinieku mobilitātes nedēļai Dublinā!

Īrijas Nacionālo un augstskolu bibliotēku konsorcijs (CONUL) rīko bibliotēku personāla mobilitātes nedēļu. Pasākums norisināsies ERASMUS mūžizglītības programmas ietvaros Dublinā (Īrija) no 26. līdz 30. jūnijam. Pasākumu organizē CONUL  Personāla apmācības un attīstības grupa ANLTC (http://anltc.conul.ie/)

Pasākuma laikā  tiek piedāvāta dinamiska un interesanta mācību programma bibliotekāriem.
Tajā paredzētas bibliotēku darbinieku prezentācijas, interaktīvi uzdevumi un citas aktivitātes sekojošās aktuālās tēmās:

  • Informācijpratība un digitālā pratība
  • Telpas un uzglabāšanas iespējas bibliotēkās
  • Kultūras mantojums, tai skaitā unikālas un atsevišķas kolekcijas un arhīvi
  • Pētniecība
  • Klientu apkalpošana / lietotāju pieredze
  • Bibliotēkas un pārmaiņas

Mobilitātes nedēļas laikā būs iespēja apmeklēt Dublinas Universitātes, Dublinas Tehnoloģiju institūta, Meinūtas Universitātes, Dublinas Universitātes koledžas un Dublinas Universitātes Trīsvienības koledžas bibliotēkas, kā arī Īrijas Nacionālo bibliotēku.

Vairāk informācijas skatīt iMotion ERASMUS Staff Training Website: http://staffmobility.eu/staffweek/erasmus-library-staff-week

Pasākuma programma: https://drive.google.com/file/d/0BxN36U2jC4h-dGlkZzJSVEV3LWs/view

Pieteikuma anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuIFAsKKPac3fEmB2KOR5jdF5-lwx7Ve9ss0gY7B7NhOU4g/viewform?c=0&w=1

Dublinas Universitātes Trīsvienības koledžas bibliotēkas interjers

Dublinas Universitātes Trīsvienības koledžas bibliotēkas interjers