Apskatāma izstāde “Latviešu rakstnieku ieraksti grāmatās (19.gs. 2.puse — 20.gs. 1.puse)”

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā, Visvalža ielā 4a,  21. novembrī atklāja izstādi “Latviešu rakstnieku ieraksti grāmatās (19.gs. 2.puse — 20.gs. 1.puse).”

Latvijai un latviešiem nozīmīgu kultūrvēstures mantojumu ierakstu un autogrāfu veidā glabā LU Bibliotēkas krājumā esošās grāmatas. Izstādē aplūkojamas  30 grāmatas no LU Bibliotēkas krājuma un 12 grāmatas no Rakstniecības un mūzikas muzeja Rakstniecības krājuma.

Kolekcijas grāmatās senākais ir rakstnieka Matīsa Kaudzītes veltījuma ieraksts un autogrāfs viņa 1877. gadā Rīgā iznākušajā grāmatā „Dzejoļi”: „Cienījamajam “Baltijas Vēstneša” redaktoram B. Dīriķa kungam pasniegums no viņa padevīgā līdzstrādnieka Kaudzītes Matīsa”. Ieraksts veikts 1877. gadā!

Ikviens interesents var aplūkot rakstnieku Matīsa Kaudzītes, Jēkaba Janševska, Apsīšu Jēkaba, Pāvila Rozīša, Jāņa Sudrabkalna, Elzas Stērstes, Andreja Upīša, Viļa Plūdoņa, Jūlija Pētersona,  u. c. ierakstus un autogrāfus. Izstādē iespējams aplūkot divu, ar grāmatniecību saistītu personību, ierakstus un autogrāfus – tie ir izdevējs Jānis Rapa un bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš.

Pārfrāzējot angļu filozofa Frānsisa Bēkona atziņu, var teikt, ka “…ieraksti grāmatās ir kā domu laivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo nastu no paaudzes uz paaudzi”. Ieraksti un autogrāfi glabā sava laika notikumu zīmes, kas bieži vien sniedz iespēju izlasīt daudz vairāk nekā redzams ierakstā. Grāmatās atrodamie ieraksti un autogrāfi ir nozīmīgs konkrētā laikmeta vēstures, kultūras, sadzīves un literārā mantojuma izpētes avots. Pateicoties tiem, atklājas katras grāmatas „dzīves” unikālais stāsts.

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā izstāde būs apskatāma līdz 21. decembrim.