Bibliotēku dārgumi: E. Felsbergam -150

Sākot ar 7. novembri – Latvijas Universitātes pirmā rektora Ernesta Felsberga dzimšanas dienu – Bibliotēkā Kalpaka bulvārī  skatāma izstāde “Bibliotēku dārgumi: E.Felsbergam – 150”. Tās atklāšana notiek kontekstā ar jubilejas pasākumu virkni, tai skaitā prof. E. Felsbergam veltītu konferenci un viņa darba “Akropole un Partenons” faksimilizdevuma atvēršanu. Izstādes atklāšana paredzēta 7. novembrī, plkst. 15.00.

Ar nosaukumu “Bibliotēku dārgumi” notiekošās izstādes atklāj Bibliotēkas krājumā esošos eksponātus, kas laika skrējienā varbūt ir piemirsti un nav aktīvajā apritē. Šī gada tēma bija jubilāri, un nu izstāžu zālē 150-gadnieks prof. Ernests Felsbergs nomaina 140-gadnieku prof. Embriku Strandu. Šajā ekspozīcijā, kas veltīta prof. Ernesta Felsberga personībai un viņa devumam ne tikai Latvijas Universitātei, bet arī mākslas vēstures pasaulei, iekļautas gan dokumentālās liecības par izstādes jubilāra nozīmīgiem dzīves notikumiem, gan plašs klāsts no viņa izveidotā LU Mākslas kabineta bibliotēkas krājuma. Iekļautas arī grāmatas no viņa privātbibliotēkas, kas tika apvienota ar Mākslas kabineta bibliotēku, veidojot LU Bibliotēkas speciālo kolekciju “Pirmā LU rektora profesora Ernesta Felsberga un viņa veidotā LU Mākslas kabineta kolekcija”, kā arī atsevišķi eksponāti no bijušā LU Mākslas kabineta vai to kopijas.

Profesors E. Felsbergs tika veidojis arī LU Mākslas kabineta ekspozīciju. 1921/22. akad. g. nodibinātā mākslas vēstures kabineta aizsākumi saistījās ar grieķu un romiešu vēsturi – profesora sirdslietu: tika iegādāti daži grieķu skulptūru ģipša nolējumi un atsevišķi priekšmeti, bet galvenais virziens bija nodrošināšana ar speciālo literatūru par mākslas vēsturi, galvenokārt par grieķu un romiešu mākslu. Laika gaitā te izveidojās Latvijas XX gs. pirmās puses plašākā mākslas literatūras bibliotēka par dažādiem laikmetiem un mākslas nozarēm, ietverot klasiskos mākslas vēstures izdevumus, literatūru par antīkās pasaules mākslu, senās Ēģiptes kultūras mantojumu un tā arheoloģisko izpēti, darbus par Renesanses māksliniekiem un citus izdevumus, no kuriem krāsainākos piedāvājam skatīt šajā izstādē. Izstādē iespējams aplūkot gandrīz 200 dažāda rakstura eksponātus. Izstādē piedāvāta arī iespēja noklausīties īsu audiogida stāstījumu.