Īpaša izstāde “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi” par godu Latvijas Universitātes 97.gadadienai

Par godu Latvijas Universitātes (LU) 97.gadadienai 28. septembrī jubilejas pasākumu programmu kuplinās divas izstādes “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai”.

Pirmās neatkarīgās Latvijas augstskolas dibināšanas 97. gadadienai veltītā LU Bibliotēkas sagatavotā stendu izstāde “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai” svētku norises vietā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā un virtuālajā izstādē godinās Latvijai un Latvijas Universitātes izaugsmei nozīmīgas 32 personības, kas devušas savu ieguldījumu Bibliotēkas un tās krājuma attīstībā un kuru kultūrvēsturiskais mantojums ir rūpīgi saglabāts un pieejams nākošajām paaudzēm.

Ievērojami zinātnieki, aktīvi strādājot augstskolas un Latvijas labā, ir izpratuši un novērtējuši rakstītā vārda nozīmi un Bibliotēku kā īpašo vietu cilvēces ideju un domu vienkopus pieejamībā. LU Bibliotēkas vēsturiskām kolekcijām, krājuma izaugsmei, Centrālās bibliotēkas un bibliotēku izveidei fakultātēs, LU Bibliotēkas tapšanai par vadošo augstskolas bibliotēku Latvijā mēs varam pateikties konkrētiem cilvēkiem, kuru darba ieguldījumu esam mantojuši. Daudzi ir dāvinājuši grāmatas Bibliotēkai, novēlējuši savas personīgās bibliotēkas un kolekcijas Latvijas Universitātei, krīzes situācijās glābuši grāmatas no iznīcības, aktīvi darbojušies bibliotēku padomēs un citādi veicinājuši Bibliotēkas attīstību.

Kuras personības LU Bibliotēka ir uzsvērusi, Jūs redzēsiet ceļojošajā stendu izstādē, kas būs skatāma secīgi visās LU ēkās mācību gada laikā un virtuālajā izstādē “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai” – tiešsaistē LU portālā.