Vēstnieki atklāja izstādi “Acta Universitatis Latviensis, 1921-2015” Viļņas Universitātē

Eiropas dienā svinīgi atklāta Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidotā izstāde “Acta Universitatis Latviensis, 1921-2015” Viļņas Universitātes bibliotēkas Baltajā zālē, reprezentējot Latvijas Universitātes vēsturisko LU Rakstu mantojumu un sniegumu.

Baltijas valstu universitāšu bibliotēku semināra “Preservation, Research and Communication of Cultural Heritage” pirmajā dienā Viļņas Universitātes bibliotēkas Baltajā zālē atklāja LU Bibliotēkas veidoto izstādi “Acta Universitatis Latviensis, 1921-2015”. Izstādes atklāšanu pagodināja  Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis, Igaunijas vēstnieks Lietuvā Tomass Kuks (Toomas Kukk), Viļņas Universitātes prorektore, profesore Greta Drūteikiene, Viļņas Universitātes bibliotēkas direktore Irena Kriviene, Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, Tartu Universitātes bibliotēkas direktore Līsi Lembinena (Liisi Lembinen), pētnieki, semināra dalībnieki un citi interesenti. Klātesošo dalībnieku un viesu uzrunā Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis norādīja uz to, ka: “Bibliotēkām ir īpaša loma, veidojot kopējo informācijas, kultūras, zinātnes un izglītības telpu”, vienlaikus piebilstot: “LU Bibliotēkas izstādes atklāšana ir skaists veltījums Eiropas dienai”. Izstādi klātienē būs iespējams aplūkot līdz 31. maijam, toties visa LU Rakstu kolekcija pieejama elektroniski LU e-resursu repozitorijā.

Baltijas valstu universitāšu bibliotēku seminārs “Preservation, Research and Communication of Cultural Heritage” Viļņas Universitātē norisinājās laika posmā no 9. maija līdz 11. maijam, akcentējot aktuālus jautājumus kultūras mantojuma saglabāšanas, pētniecības un publicitātes jautājumus. Semināra atklāšanas dienā LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska uzrunāja semināra dalībniekus, akcentējot šo ikgadējo semināru nozīmi bibliotēku un personāla attīstībā. Savā ziņojumā I.Gudakovska iepazīstināja ar pārmaiņām Universitātē un līdz ar to arī Bibliotēkā kārtējā studiju gada laikā, par bibliotekāro darbinieku pedagoģiskās darbības pieaugumu, pētnieciskās darbības lokalizāciju Bibliotēkā un atbalstu LU pētnieciskajai darbībai, amatu izmaiņām, strukturālām izmaiņām un LU Bibliotēkas panākumiem LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Torņakalnā.

Semināra darbs aizritēja trīs darba sesijās, kurās nolasīti Latvijas, Viļņas un Tartu  universitāšu bibliotēku pārstāvju tematiskie referāti un notika darbs radošajās darbnīcās, veidojot ciešāku komunikāciju starp semināra dalībvalstu pārstāvjiem, lai risinātu dažādus lietišķus bibliotēku nozares jautājumus. Galvenie dalības ieguvumi seminārā ir savstarpējā pieredzes apmaiņa un jaunu ieceru noteikšana vēsturisko krājuma saglabāšanas jautājumos, mērķtiecīgas pētniecības un komunikācijas veidošanu kultūras mantojuma kontekstā.

Semināra noslēgumā LU Bibliotēkas pārstāvji aicināja kaimiņvalstu kolēģus gatavoties nākošā gada semināram Latvijā LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā, kur “grāmatas nekad neguļ”.