Ēras Zalcmanes “Gaismas atspulgi” Bibliotēkā Kalpaka bulvārī

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektores un mākslinieces Ēras Zalcmanes “Gaismas atspulgi” gleznās apskatāmi Bibliotēkā Kalpaka bulvārī līdz 2016. gada 29. februārim.

Izstāde veltīta gaismai un tās meklējumiem. Saskatīt un ieraudzīt gaismas mirdzumu, atspulgu dabā, cilvēka dvēselē un debesīs. Šīs izstādes galvenais simbols ir zieds un gaismas spēles uz ziedlapām. Gaisma kā saule, gaisma kā mīlestība, cilvēcība, zināšanas, evolūcija un gara atmoda.

Māksliniece Ēra Zalcmane mākslas bakalaura un maģistra grādu ir ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā. Kā arī maģistra grādu sociālajā psiholoģijā Latvijas Universitātē. Zinātniski pētnieciskajā darbībā pievērsusies krāsu psihofizioloģijai un mākslas terapijai. Māksla un psiholoģija autori ir interesējusi jau no bērnības. Izprast cilvēkus un to dvēseli bija svarīgi jau no mazotnes, tāpēc tagad māksla un psiholoģija ir savijusies kopā.

Gleznojot uz zīda māksliniece veido daudzus slāņus. Vispirms krāsa tiek pludināta kā akvarelis. Pēc tam tiek lazēti vairāki krāsu slāņi. Ļoti svarīga ir arī grafiskā līnija un tās ritmi, ko veido kontūrkrāsa. Īpaša nozīme tiek pievērsta krāsām gan no mākslinieciskā, gan no psihofizioloģiskā aspekta.

Sākumā gleznās redzamie ziedi tiek rūpīgi studēti un zīmēti no dabas, taču darba procesā tie pārtop un kļūst stilizēti un simboliski. Zieds kā dvēseles simbols un gaismas pieskāriens tai. Vairāki darbi šajā izstādē tika veidoti kā mandalas, jeb sakrālās cirkulārās kompozīcijas, kurās centrs ir kā psihiskās enerģijas un patības organizējošais kodols. K.G. Jungs uzskatīja, ka mandalas simboliski tēlainā kompozīcija attēlo garīgo, kosmisko vai psihisko kārtību.

Šajās mandalu kompozīcijās katrs zieds simbolizē kādu cilvēka dvēseles aspektu, ko apspīd un izgaismo dievišķā gaisma.

Ēra Zalcmane strādā par lektori LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Akadēmiskajā sfērā LU strādā kopš 2007. gada. Pirms tam kompozīcija un koloristika ir pasniegta Latvijas Kultūras akadēmijā un Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā. Darbs ar bērniem un jauniešiem mākslas jomā aizsākās 1988. gadā Baldones mākslas skolā, kur turpina strādāt arī šobrīd.

Ēra Zalcmane darbojās arī kā grafiķe oforta, linogriezuma un mecotintas tehnikās. Ir strādājusi izdevniecībā “Artava” kā grāmatu ilustratore. Ar grāmatu ilustrācijām ir piedalījusies vairākās starptautiskajās izstādēs Slovākijā, Japānā un Igaunijā. Māksliniecei ir bijušas piecas personālizstādes, kā arī notiek regulāra piedalīšanās grupu izstādēs.

Autorei patīk pētīt un analizēt cilvēku raksturus un emocijas zīmējot portretus sangīnas, ogles un pasteļa tehnikās.

Darba laiks

Untitled