Vasaras skola 2016: Sajūtu bibliotēka

Nākotnes bibliotēkas projekts  “Sajūtu bibliotēka”

 

Projektu izstrādāja: Inese Taurīte (Valmieras augstskolas bibliotēka), Ilona Kauce, Kristīne Reinholde un Anda Rundāne (RSU bibliotēka), Eva Albrehta, Ināra Veicena (RPIVA bibliotēka), Ilga Neija (RTU Zinātniskā bibliotēka), Ludmila Viļumova (Augstskolas Turība bibliotēka), Regīna Tereščenkova (Daugavpils Universitātes bibliotēka) un citi.

Iekļaujamie atslēgas vārdi: deguns, skaņa, kwai, sajūtas, signāls

Ideja:

Nākotnes bibliotēka ir aprīkota ar semantisko bibliotēkas informācijas sistēmu KWAI, kas apstrādā un interpretē lietotāja informacionālās vajadzības, pirms piedāvāt tam nepieciešamos atbilstošus resursus.  Lai uzlabotu informācijas meklēšanas un iegaumēšanas procesu, nākotnes bibliotēkā tik šajā procesā tiks iesaistīts ne tikai lietotāju prāts, bet arī to fiziskais ķermenis caur sajūtu signāliem.

Sajūtu bibliotēka ir simboliski ir būvēta deguna formā, kur kustībā iekšā notiek caur vienu nāsi. Ienākot, lietotājs sastop robotizētu ierīci KWAI, ar kuru komunikācija notiek verbāli – sarunājoties. Sarunas laikā KWAI semantiskā sistēma noskaidro lietotāja informacionālās vajadzības un nosaka tam sākotnēji atbilstošus informācijas resursus. Tālāk KWAI vada lietotāju caur bibliotēkas telpām, kur organizēta ērta un funkcionāla KWAI pārvietošanās satiksmes sistēma. Pavadot lietotāju līdz nepieciešamajiem informācijas resursiem, abi virzās garām organizētam krājumam, kur katrai nodaļai ir sava smarža, kas kairina konkrētā lietotāja sajūtas, aktivizējot tā uztveres spējas. Paralēli šim procesam KWAI ar signāla palīdzību sazinās ar kompetentu bibliotēkas darbinieku, kas sagaida lietotāju pie resursu krātuves un turpina darbu ar to, palīdzot precīzi izvēlēties nepieciešamos resursus un, nepieciešamības gadījumā, paplašinot piedāvāto resursu loku.

Darba grupa, izstrādājot projektu / LATABA vasaras skola 2016/

Darba grupa, izstrādājot projektu / LATABA vasaras skola 2016/