Vasaras skola 2016: Ģimenes bibliotēka

“Ģimenes bibliotēka”  – tehnoloģiju laikmetā cilvēcība pāri visam

 

Atslēgas vārdi, kuri raksturo bibliotēku: laulība, ģimene, road, siena, stunda

2020.gads. Bibliotēka asociējas ar kaut ko īpašu – svarīgu stundu/laiku cilvēka dzīvē, kuru pavadīt vidē, kas ir sirdij tīkama.

Vienots ceļš ar norādēm, kuras rāda virzienu uz bibliotēku. Norādes ir lielas, skaidri redzamas, viegli pamanāmas, tās nodrošina to, ka bibliotēka ir viegli atrodama.

Bibliotēkā tikšanās vieta lietotājiem ir pie interaktīvās sienas “Zināšanu siena”. Tajā ir atrodama informācija par bibliotēku, krājumu, darba laikiem, lietotāju lasīšanas paradumiem un interesēm, ir iespēja ielikt #mirkļbirkas#.

Viens no pakalpojumiem, ko piedāvā bibliotēka ir laulību ceremonija bibliotēkā, kur jaunais pāris sniedz zvērestu turot roku uz savas mīļākās grāmatas vāka. Darbinieki piedāvā pakalpojumu: solījuma sastādīšana jaunajam pārim izmantojot citātus no grāmatām, kuri ikdienas dzīvē ir jāievēro un jāpopularizē.

Viens no svarīgākajām sociālajām funkcijām, ko bibliotēka nodrošinās 2020.gadā ir ģimenes aizvietošana vientuļajiem cilvēkiem (piem., vecmāmiņa – mazbērniņš; skolotājs – skolnieks utt.). Tādejādi bibliotēka tiks padarīta par tādu tikšanās vietu, kur katrs atrod sev tīkamu sabiedrību, vismaz uz to laiku, kas tiek pavadīts bibliotēkā.

Darba grupa, izstrādājot projektu / LATABA vasaras skola 2016/

Darba grupa, izstrādājot projektu / LATABA vasaras skola 2016/