Vizīte Tallinas Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkā, 2011. gada marts