LATABA vizīte Viļņas Universitātes bibliotēkā, 2014. gada janvāris