Vasaras skola 2016: Bibliobuss

Labākās bibliotēkas projekts “Bibliobuss”

 

Projektu sagatavoja: Solvita Štekerhofa (VeA bibliotēka), Gita Komarova (RISEBA), Anta Bukava (ViA bibliotēka), Iluta Kalniņa (ViA bibliotēka) un citi.

Projekta izstrādē obligāti iekļaujamie atslēgvārdi: šoferis, darbs, karš, gulta, acis

Projekts paredz izveidot bibliobusu autoparku (provizoriskais nosaukums Mobilā Vislatvijas lasītava (MVL)), kurā tiek nodarbināti bibliotekāri šoferi (obligāti jāparedz jauna profesijas standarta iekļaušana profesijas klasifikatorā, līdz tam jāsaskaņo šīs profesijas nosaukums Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā. Iespējamie profesijas nosaukumi: biblioteks, bibliotekārs šoferis, biblokārs (kā biblio+eng.car).

Bibliobuss ir paredzēts kā akadēmisko bibliotēku filiāle uz riteņiem. Šajā filiālē būtu digitalizēti visi drukātie Latvijas akadēmisko bibliotēku materiāli, kā arī pieejamas visas Latvijā abonētās tiešsaistes datubāzes.

Bibliobusa apmeklējums iespējams, uzrādot derīgu Vienoto lasītāja karti vai tā ekvivalentu (studenta apliecību, ISIC). Tā kā bibliobuss nav stacionārs, bet tā ir mobilā lasītava, tad to var pasūtīt pēc pieprasījuma uz jebkuru akadēmisko bibliotēku Latvijā. Ar bibliobusu būs iespējams nokļūt no punkta A līdz punktam B (par minimālu samaksu), kas vairāk paredzēta tādiem gadījumiem, ja tiek izstrādāts zinātniskais darbs, kurš ir jāiesniedz citā pilsētā.  Bibliobusā ir pieejama visa nepieciešamā tehnika, lai varētu studijām nepieciešamos darbus izdrukāt, nokopēt, ieskenēt un iesiet, kā cietajos, tā mīkstajos vākos (šis ir maksas pakalpojums, kura cenrādis tiek apstiprināts). Bibliobuss būs aprīkots ar 25 stacionārām datorvietām, 10 sēdvietām. Bibliobusā garākiem pārbraucieniem paredzētas 4 gultasvietas.

 

Darba grupa

Darba grupa, izstrādājot projektu / LATABA vasaras skola 2016/

 

Bibliobusa darba stacijas iespējamais variants

Bibliobusa darba stacijas iespējamais variants