VALDE

LATABA valde ir izpildinstitūcija, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja, tā vietnieka un pieciem valdes locekļiem, kuri ieņem šo amatu atbilstoši statūtos noteiktajai rotācijas kārtībai uz diviem gadiem. Valde darbojas uz biedrības statūtu pamata. Biedrības darbu koordinē un vada biedrības priekšsēdētājs. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

Pašreizējā valde ievēlēta 2017. gada 22. marta biedru kopsapulcē.

Valdes priekšsēdētāja:

Ilona Kauce
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
tālr.: 26183433
E-pasts: ilona.kauce@rsu.lv

Valdes locekļi:

Kristīne Robežniece
Latvijas Nacionālā bibliotēka
tālr: 67716237
e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv

Elita Berga
Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka
tālr. 27040011
e-pasts: biblioteka@eka.edu.lv

Sanita Lovčinovska
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka
tālr: 67076868
e-pasts: sanita.lovcinovska@mil.lv

Ineta Kivle
LU Akadēmiskā bibliotēka
tālr: 22021550
e-pasts: ineta.kivle@lu.lv

Jurita Šifere
Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka
tālr: 67114801
e-pasts: biblioteka@lka.edu.lv

Evita Stankeviča
J. Vītola Mūzikas akadēmijas bibliotēka
tālr: 20217865
e-pasts: evita.stankevica@jvlma.lv