2016. gads

2016. gada LATABA kopsapulces materiāli

office_ppt Bibliotēku attīstības centra sadarbība ar akadēmiskajām bibliotēkām
Uldis Zariņš, LNB
office_ppt Akadēmiskās bibliotekārās izglītības saturs
Baiba Holma, LU SZF
oficina_pdf Bibliotekāra loma sistemātiskā pārskata procesā
Inga Znotiņa, RSU Bibliotēka
office_ppt RFID tehnoloģijas bibliotēkās
Ivars Indāns, LNB

2016. gada LATABA vasaras skolas grupu darbi

web_html_100975 Sajūtu bibliotēka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
web_html_100975 Maņu bibliotēka
web_html_100975 Ģimenes bibliotēka
web_html_100975 Bibliobuss