Valde

LATABA valde ir izpildinstitūcija, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un pieciem valdes locekļiem, kuri ieņem šo amatu atbilstoši statūtos noteiktajai vēlēšanu kārtībai uz trīs gadiem. Valde darbojas uz biedrības statūtu pamata. Biedrības darbu koordinē un vada biedrības priekšsēdētājs. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

Pašreizējā valde ievēlēta 2022. gada biedru kopsapulcē.

Valdes priekšsēdētāja:

Marika Kupče
Latvijas Universitātes bibliotēka
Tālr: 26198857
E-pasts: Marika.Kupce@lu.lv

Valdes locekļi:

Ivonna Ermane
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Laila Tīģere
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka

Līga Krūmiņa
Liepājas Universitātes bibliotēka

Brigita Ālere
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka