Valde

LATABA valde ir izpildinstitūcija, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un pieciem valdes locekļiem, kuri ieņem šo amatu atbilstoši statūtos noteiktajai vēlēšanu kārtībai uz trīs gadiem. Valde darbojas uz biedrības statūtu pamata. Biedrības darbu koordinē un vada biedrības priekšsēdētājs. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

Pašreizējā valde ievēlēta 2019. gada 28. marta biedru kopsapulcē.

Valdes priekšsēdētāja:

Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte
Tālr: 67409113
E-pasts: Inga.Znotina@rsu.lv

Valdes locekļi:

Baiba Blumfelde
Ventspils Augstskolas bibliotēka

Ligita Gjortlere
Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka

Jolanta Ivanova
RTU Zinātniskā bibliotēka

Jānis Kreicbergs
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Līga Krūmiņa
Liepājas Universitātes bibliotēka