Biedri

Šobrīd Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju veido 24 bibliotēkas: