Biedri

Šobrīd Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju veido 25 bibliotēkas: