Aizvadīta LATABA biedru 2024. gada kopsapulce

2024. gada 5. martā tiešsaistē MS Teams platformā aizvadīta gadskārtējā LATABA biedru kopsapulce. Šāda ikgadēja tikšanās LATABA biedriem notiek katru gadu martā, lai izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto, kā arī vienotos par veicamajām aktivitātēm jaunajā gadā.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts valdes priekšsēdētājas Marikas Kupčes ziņojums par paveikto 2023. gadā. Tam sekoja LATABA revidentes Ligitas Gjortleres ziņojums par LATABA 2023. gada finansiālo un saimniecisko darbību.

Biedri vienbalsīgi apstiprināja 2023. gada finansu tāmi un diskutēja par 2024. gada budžeta projektu.

Būtisks darba kārtības jautājums bija revidenta vēlēšanas un šajā amatā uz 2024. gadu biedri vienbalsīgi ievēlēja Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas direktori Ligitu Gjortleri.

Vienlaikus kopsapulcē tika izskatīts jautājums par rotācijas principa ieviešanu LATABA valdes vēlēšanām no 2025. gada un pieņemts pozitīvs lēmums par to. Tāpat biedri atbalstīja Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktori Mārīti Saviču kā jauno LATABA valdes pārstāvi, jo darbību valdē no 7. marta pārtrauc līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Marika Kupče.

Sanāksmes noslēgumā valdes priekšsēdētāja Marika Kupče informēja par 2024.gada 24.oktobrī plānoto LATABA 30 gadu jubilejas konferenci.

Informāciju sagatavoja
Marika Kupče
LATABA valdes priekšsēdētāja