Brīvpieejas e-kurss “Sabiedriskā zinātne bibliotekāriem”

 

Izmanto brīvpieejas pašmācības e-kursu “Sabiedriskā zinātne bibliotekāriem” un attīsti prasmes, lai organizētu un sniegtu atbalstu sabiedriskās zinātnes projektiem savā institūcijā!

E-kurss “Sabiedriskā zinātne bibliotekāriem” (Citizen science for librarians) sastāv no 5 moduļiem, kuros apskatītas tēmas par sabiedriskās zinātnes* veidiem un iespējamām lomām projektos, dalībnieku iesaisti un komunikāciju, projektu vadības un datu pārvaldības pamatiem un citām tēmām. Kursu var apgūt jebkurā laikā un vietā, tostarp bez maksas.

Vai vēlaties saņemt sertifikātu? Aicinām izveidot bezmaksas kontu un izpildīt kursā ietvertos uzdevumus. (Ceļvedis e-kursa konta izveidei šeit.).

Pievienojieties šeit!

Kurss ir daļa no ES finansētā projekta LibOCS.

 

Kontaktinformācija:

Gita Rozenberga
e-pasts: gita.rozenberga[@]lu.lv

 

* Sabiedriskā zinātne ir kopradē balstīts pētniecības process, kurā iedzīvotāji, brīvprātīgie vai amatierpētnieki sadarbojas ar zinātniekiem. Bibliotēku darbinieki var veicināt iedzīvotāju un zinātnieku sadarbību, tostarp ļoti dažādos veidos.

Runājot, par jēdzienu “Citizen Science” šobrīd tiek izmantoti dažādi jēdzieni latviešu valodā – sabiedriskā zinātne, amatierzinātne, pilsoņzinātne. Sabiedriskā zinātne ir viena no atvērtās zinātnes (Open Science) komponentēm jeb attīstības virzieniem.