Baltijā uzsākts ERASMUS+ projekts par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā


Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka uzsākusi darbu starptautiskā Erasmus+ projektā, kura mērķis ir izzināt universitāšu bibliotēku iespējas līdzdarboties zinātnes attīstībā Baltijas zinātniskajās komūnās. Projekta darbības laiks ir no 2021. līdz 2024. gadam. Tā laikā plānots ar dažādām aktivitātēm tuvināt zinātniekus, bibliotekārus un iedzīvotājus, tādējādi īstenojot amatierzinātni jeb sabiedrisko zinātni (Citizen Science).

LU Bibliotēka kā atvērtās zinātnes (Open Science) vēstnese Latvijā ir uzsākusi darbu Erasmus+ projektā par universitāšu bibliotēku lomu zinātnes un sabiedrības saiknes stiprināšanā Baltijas valstīs – “University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics” (saīsināti – LibOCS).  

  Projektā līdz 2024. gada 1.jūlijam  paredzēts īstenot dažādas aktivitātes, tādējādi piepildot šādus projektā izvirzītos mērķus:

  • noskaidrot un apkopot iedzīvotāju iesaistes iespējas un virzītājspēkus pētniecībā, kā arī noskaidrot, kādu lomu amatierzinātnes aktivitātēs var īstenot Baltijas valstu akadēmisko bibliotēku pārstāvji;
  • apzināt situāciju un iniciēt dialogu starp Baltijas valstu augstākās izglītības akadēmisko, pētniecisko personālu un bibliotēku, kā arī citu atmiņas institūciju darbiniekiem, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti pētniecības aktivitātēs un projektos;
  • rīkot mācības, lai veicinātu amatierzinātnes un atvērtās zinātnes nepieciešamās prasmes augstākās izglītības un bibliotēku personālam Baltijas valstīs;
  • demonstrēt to, kādā veidā amatierzinātnes iniciatīvas var ietekmēt progresu augstākās izglītības institūcijās Baltijas valstīs; 
  • radīt un atvērtā piekļuvē nodot  mācību materiālu bibliotekāriem, stimulējot tālāku zināšanu apmaiņu Baltijas valstu bibliotēku vidē.  

Projektu koordinē Tartu Universitāte (Igaunijā), projekta partneri ir Kauņas Tehniskā universitāte (Lietuvā), Vitauta Lielā universitāte (Lietuvā), Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunijā), kā arī atbalsta firmas Immer Besser (Vācijā) un Web2Learn (Grieķijā), kas ir arī projekta līdzautori. 

LU Bibliotēka ir uzņēmusies realizēt vienu no vairākiem projekta apakšuzdevumiem, īstenojot pētījumu par bibliotēku lomas pārveidi amatierzinātnes iniciatīvas stiprināšanai Baltijas valstīs. 

Projektam ir izveidota tīmekļvietne: https://www.libocs.ut.ee/ 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.