Aicinām piedalīties LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Š.g. 18. martā notiks gadskārtējā LU zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē.

Lūgums referentiem un interesentiem reģistrēties dalībai konferencē līdz 17. martam:

→ https://conferences.lu.lv/event/86/registrations

Konference notiks attālināti Zoom platformā.

 

Programma

Vadītāja: Daina Pakalna, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente
10.00–10.20 Baiba Holma

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore

Jaunākās tendences bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes izglītībā
10.20–10.40 Viesturs Zanders

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesors

Ieskats Latviešu Nacionālā fonda izdevējdarbībā
10.40–11.00 Daina Pakalna

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente

Aktuālās pētniecības tēmas bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē
11.00–11.20 Santa Darģe

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorante

Bibliotēku pārorientācija veselībpratības veicināšanai
11.20–11.40 Baiba Īvāne

Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultātes lektore

Stāstniecības jēdziena izpratne bibliotēkzinātnes kontekstā
11.40–12.00 Marta Liepa

Latvijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre

LU Bibliotēkas e-kursa ,,Ievads informācijpratībā’’ īstenošana: aprobācija un pilnveides iespējas
 

12.00–13.00

 

Pārtraukums

 

Vadītāja: Mārīte Saviča, LU Bibliotēkas direktore

13.00–13.20 Sandra Cīrule

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes lektore

Simboliskās bibliotēkas daiļliteratūrā
13.20–13.40 Marika Kupče

Latvijas Universitātes Bibliotēkas departamenta vadītāja

LU abonēto datubāzu klāsts studentu vērtējumā
13.40–14.00 Agra Some

Latvijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Bibliogrāfiskais rādītājs “LU Bibliotēka preses izdevumu publikācijās (1941-1990)”: izaicinājumi un ieguvumi
14.00–14.20 Ilga Mantiniece

Latvijas Universitātes Bibliotēkas eksperte

LU Bibliotēkas krājuma ieguves avoti pirmajos pēckara gados
14.20–14.40 Daina Gavare

Latvijas Universitātes Bibliotēkas eksperte

LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes studentu diplomdarbu (1920-1944) kolekcijas raksturojums: ievērojamu personību devums dabaszinātnēs
14.40–15.00 Vēsma Klūga

Latvijas Universitātes Bibliotēkas eksperte

Informācijas resursu pieprasījums no LU Bibliotēkas krātuves 2021. gadā, tā dinamika un saturiskais izvērtējums