Tiešsaistes konference “Medicīnas informācijas pratība”

2022. gada 8. martā Latvijas Nacionālā bibliotēka organizē starptautisku noslēguma tiešsaistes konferenci Erasmus+ projekta “Medicīnas informācijas pratība” Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 ietvaros.

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar izstrādāto neformālās izglītības programmu “Medicīnas informācijas pratība” un e-grāmatas interaktīvo versiju. Konferencē tiks prezentēti projekta intelektuālie rezultāti – projekta partneri runās par katru intelektuālo rezultātu un to, kā tas varētu būt noderīgs mērķauditorijai. Konferencē notiks paneļdiskusija par medicīniskās informācijpratības jautājumiem un pieaicinātie vieslektori stāstīs par CRIS sistēmu, bibliotekāru tālākizglītību u.c. Konferences dalībnieki tiks dažādos veidos iesaistīti konferences tēmu kontekstā.

Konferences mērķauditorija: dažāda veida bibliotēku speciālisti no publiskajām, skolu, koledžu, augstskolu un slimnīcu bibliotēkām; veselības aprūpes speciālistiem, kuri interesējas par uzticamu medicīnas informāciju darbam; veselības zinātņu pasniedzējiem, kuriem ir interese par medicīnas informāciju mācību procesa nodrošināšanai; Eiropas medicīnas informācijas speciālisti, kuri plāno izstrādāt un/vai nodrošināt līdzīgas mācību programmas.

Konference sāksies 10:00, beigsies aptuveni 15:00 (pēc Latvijas laika).

Konferences tēmas: atklāšanas runas, vispārīga informācija par projektu, CRIS sistēma un tā pārvaldība, paneļdiskusija par tālākizglītības iespējām un grūtībām bibliotekāriem medicīnas informācijpratībā, andragoģija, programma “Medicīnas informācijas pratība”, metodiskā e-grāmata pasniedzējiem.

Lai piedalītos konferencē, pieteikšanās līdz 28. februārim ir obligāta.
Reģistrācija šeit.
ZOOM saite tiks nosūtīta dienu iepriekš. Par dalību konferencē dalībnieki saņems apliecinājumu.

Konferences darba valoda: angļu.

Vairāk informācijas:
Viktorija Aleksejeva
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kompetenču attīstības centrs
viktorija.aleksejeva@lnb.lv