OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un LU Bibliotēka aicina uz Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas pasākumiem!

Oktobris tradicionāli nāk ar plašu pasākumu programmu atvērtās piekļuves kontekstā. Pasaulē jau 14. reizi (kopš 2007. gada) no 25. līdz 31. oktobrim tiek svinēta Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa. Šī gada moto ir “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”, aicinot domāt par atvērto zināšanu vienlīdzības komponentēm sabiedrībā. OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un Latvijas Universitātes bibliotēka šogad aicina piedalīties vairākos zināšanu papildināšanas tiešsaistes pasākumos.

 

Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa ir globāla, uz pašiniciatīvu balstīta pasākumu nedēļa, kuras laikā tiek akcentēta piekļuves atvērtība pētniecībai. Šī iniciatīva tiek uzskatīta par svarīgu katalizatoru auglīgām diskusijām, jaunu sadarbību veidošanā un esošo sadarbību stiprināšanā un attīstībā. 2021. gadā lielā mērā Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas moto izveidē būtiska loma bija UNESCO 2021. gadā apstiprinātajam dokumentam “Atvērtās zinātnes rekomentācijas”. Šī gada tēma “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” izceļ UNESCO dokumentā izteikto aicinājumu vienlīdzīgai dalībai zināšanu radīšanā un patērēšanā. Plašāka informācija par 2021. gada Starptautisko atvērtās piekļuves nedēļu pieejama oficiālajā Open Access week tīmekļa vietnē.  Plašāka informācija par Atvērtās piekļuves nedēļas (Open Access week) kustību pieejama šeit.

Latvijā izsludināto tiešsaistes pasākumu programma:

 

Iepazīstam jauno CLARIN-LV pētniecības infrastruktūru! 

Datums: 26. oktobris

Laiks: plkst. 10.00 – 10.30  

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Mērķauditorija: humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki un doktorantūras studenti, informācijas un datu speciālisti; Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, IT speciālisti

Lektore: Inguna Skadiņa, CLARIN Latvija Nacionālā koordinatore, LU aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” pārstāve

Pasākuma dalībnieki uzzinās par starptautisku pētniecības infrastruktūru CLARIN, kura izveidota, pateicoties Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcija CLARIN ERIC (The European Research Infrastructure Consortium – ERIC) darbībai. CLARIN infrastruktūras mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt tos viegli pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, kā arī atbalstīt valodu datu un pētniecības rīku koplietošanu un izmantošanu.

Plašāk par CLARIN-LV skatīt šeit

 

DOAJ: ērts pieejas punkts augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem (DOAJ: your access point to the high-quality scientific journals)

Datums: 27. oktobris

Laiks: plkst. 15.00-15.30

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Mērķauditorija: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, zinātnisko publikāciju autori, izdevēji un redaktori, informācijas speciālisti un bibliotekāri

Lektore: Ilaria Fava, Gēttingenes Reģiona un Universitātes Bibliotēkas projektu menedžere, DOAJ menedžetājredaktore, vairāku Eiropas un globālās Atvērtās zinātnes un EOSC saistītu projektu un iniciatīvu aktīviste.

Pasākuma dalībnieki uzzinās par starptautisku atvērtās zinātnes žurnālu direktoriju DOAJ, par tās ietekmi un izmantošanas priekšrocībām dažādās mērķauditorijās – informācijas lietotājiem, zinātnisko rakstu autoriem, redaktoriem, izdevējiem, informācijas agregatoriem; DOAJ lomu atvērtās piekļuves publicēšanas kontekstā; kādi ir priekšnosacījumi žurnāla uzņemšanai DOAJ; informācijas izguves iespējām un citiem praktistiem DOAJ aspektiem.

Plašāk par DOAJ skatīt šeit.

 

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma Apvārsnis Eiropa:  prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā 

Datums: 28. oktobris

Laiks: plkst. 15.00 – 15.30  

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Mērķauditorija: potenciālie Apvārsnis Eiropa programmu projektu dalībnieki, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas un datu speciālisti

Lektore: Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve un LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre.

Pasākuma interesenti uzzinās par aktualitātēm, kas saistītas ar pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa prasībām zinātnisko rezultātu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē un plašākā atvērtās zinātnes praktizēšanas kontekstā. Apvārsnis Eiropa turpina veicināt līdzšinējās programmas Apvārsnis 2020 idejas par Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu, izmantojot atvērtās zinātnes pieeju.

Plašāk par Apvārsnis Eiropa skatīt šeit.

Informējam, ka tiešsaistes pasākumos tiks veikta video ierakstīšana. Ieraksti būs pieejami LU Bibliotēkas Youtube kanālā.

 

OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests aicina piedalīties pasākumos un gūt iedvesmu atvērtās piekļuves komponenšu pielietojumā pētniecībā un ikdienas aktivitātēs. Domājot par atvērtības konceptu zinātnē, nemainīgi intensīvi sabiedrībā klīst dažādi mīti par to. NAPD aicina dalīties savos novērojumos un iespaidos, pieredzes stāstos, saskaroties ar kādu plaši vai varbūt negaidīti nezināmu atvērtās zinātnes mītu. Savus stāstus lūdzam sūtīt uz e-pastu napd@lu.lv. Tos plānots apkopot un izmantot, veidojot atvērtās zinātnes mītu karti Latvijas zinātniskajā sabiedrībā.

 

Uz tikšanos atvērtās piekļuves tiešsaistes pasākumos!

Aicinām sekot līdzi pasākumu nedēļas aktualitātēm LU Bibliotēkas sociālā tīkla Facebook profilā un Twitter profilā.

#OAweek

 

Kontaktinformācija:

OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv