LNB tiks uzsākta jauna izglītības programma “Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija”

Eiropas Komisijas eksperti tuvākajos gados prognozē pieprasījuma pieaugumu pēc atbalsta speciālistiem Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Scienc Cloud, EOSC) ieviešanā un rosina dalībvalstis veidot kompetenču centrus un izglītības programmas digitālo prasmju attīstībai atvērtās zinātnes un FAIR principu ieviešanas jautājumos.

Reaģējot uz šīm tendencēm un 2020.gadā veiktā pētījuma par Atvērtās zinātnes ieviešanu Latvijā rezultātiem, Latvijas Nacionālā bibliotēka 2021.gada oktobrī uzsāks jaunu 76 stundu izglītības programmu “Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija”. Programmas saturu veidos 19 kursi, kuri organizēti trīs tematiskos blokos: repozitoriji un datu pārvaldība, zinātnes komunikācija, atvērtās zinātnes kvalitāte un administrēšana. Lektoru komandā ir izdevies sapulcēt 15 nozares speciālistus no dažādām Latvijas augstskolām un zinātniskās darbības institūcijām, t.sk. LU, RTU, RTA un LNB.

Sīkāka informācija par ekspertu prognozēm, izglītības programmu un pieteikšanos atrodama šeit: https://www.biblioteka.lv/jauna-izglitibas-programma-atverta-zinatne-un-zinatnes-komunikacija/