RSU bibliotēka aicina piedalīties tiešsaistes konferencē par akadēmisko bibliotēku lomu pētniecības veicināšanā

Š.g. 26. martā plkst. 13.00 pirmo reizi Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Zinātnes nedēļas ietvaros (Research Week 2021) RSU bibliotēka organizē paneli “Akadēmisko bibliotēku loma pētniecības veicināšanā” – tiešsaistē, Zoom platformā. Piedalīties tiešsaistes pasākumā tiek aicināti akadēmiskās vides pārstāvji, informācijas un bibliotēku nozares speciālisti, kā arī pētnieki un citu nozaru interesenti, kuri ir pētnieciskās darbības sākumposmā un meklē informatīvu atbalstu savas darbības attīstībai.

Tiešsaistes pasākuma laikā pārstāvji no vadošām akadēmiskajām bibliotēkām Latvijā, Helsinkiem un Edinburgas dalīsies pētniecības atbalsta pakalpojumu attīstības pieredzē, sniedzot ieskatu par informācijas speciālistu un bibliotekāru lomu tajā. Tematu lokā ir iekļauti tādi jautājumi, kā pētniecības pakalpojumi, atvērtā zinātne, sadarbība ar akadēmisko un zinātnisko personālu un ieguldījums universitāšu reitingu celšanā. Pasākumu atklās RSU zinātņu prorektore, prof. Agrita Kiopa un RSU bibliotēkas direktore Ināra Aploka, ar pieredzi dalīsies RSU bibliotēkas pārstāves Inga Znotiņa un Zane Bondare, Latvijas universitātes bibliotēkas pārstāve Gita Rozenberga, Latvijas Lauksaimniecības universitātes fundamentālā bibliotēkas pārstāves Eilita Bērziņa un Sarmīte Linde, kā arī Helsinku Universitātes bibliotēkas informācijas speciāliste Tīna Heino (Tiina Heino) un Edinburgas universitātes bibliotēkas pārstāve Maršala Dozjera (Marshall Dozier).

Pasākuma programma un informācija par nozares pārstāvjiem ir atrodama šeit: https://rw2021.rsu.lv/events/panel-role-academic-libraries-research-support

Pasākuma darba valoda – angļu valoda.

Lai pieteiktos pasākumam un sekotu pēdējām aktualitātēm, lūdzam līdz š.g. 23. martam reģistrēties Research Week 2021 platformā šeit: https://rw2021.rsu.lv/registration Panelis “The Role of Academic Libraries in Research Support”  atrodams sadaļā “Zināšanu izplatīšana un mācīšanās universitātē” (University Teaching and Learning), room Kappa.

RSU Zinātnes nedēļa ir starptautiska mēroga multidisciplinārs notikums, kurā aicināts piedalīties ikviens esošais un topošais pētnieks. Zinātnes nedēļa tiek organizēta katru otro gadu, un tas ir vērienīgākais šāda veida notikums Latvijas zinātnē. Piecu dienu garumā RSU satiksies zinātnieki no daudzām pasaules valstīm. Šī būs iespēja demonstrēt Latvijas pētnieku veikumu starptautiskā mērogā, piedalīties tēžu konkursā, pretendēt uz publicēšanos starptautiskos izdevumos un veidot jaunus profesionālos kontaktus. Zinātnes sasniegumi un pētniecība ir viena no galvenajām RSU prioritātēm, tāpēc dalība RSU Zinātnes nedēļā ir bez maksas.